Opleiding Docent Dans

De opleiding Docent Dans is een hedendaagse internationaal georiënteerde kunstvakdocentenopleiding waarin de artistieke ontwikkeling van de studenten centraal staat. We leiden dansprofessionals op die in het cultureel diverse grootstedelijke werkveld dansprojecten begeleiden en dansonderwijs verzorgen (Bachelor in Education). Onze alumni zijn pioniers en bruggenbouwers. Door een flexibele en open mentaliteit kunnen zij meebewegen met de voortdurende ontwikkelingen in de wereld van de dans.

De opleiding heeft een cultureel diverse studenten- en docentenpopulatie. Hierdoor ontstaat een prikkelende leeromgeving waarin vermenging en verstrengeling van dansvormen vanzelfsprekend is.  De visie en de uitgangspunten van de opleiding zijn transcultureel. Identiteit en cultuur ontstaan in uitwisseling en interactie met elkaar en anderen. Studenten onderzoeken een gevarieerd palet aan westerse en niet-westerse dansvormen en danstradities. Eigentijdse choreografen en dansdocenten zijn een inspiratiebron voor het ontwikkelen van transculturele artistieke danspraktijken. De opleiding heeft een structureel samenwerkingsverband met het Afrikaanse eigentijds choreografisch centrum Ecole des Sables in Senegal.

Het curriculum bestaat uit vijf domeinen; physical practice, artistic research, artistic practice, community practice en academic practice. De basistraining bestaat uit ritmisch-dynamische dansvormen waardoor studenten een ‘multiple body en multiple mind’ ontwikkelen. Studenten ontplooien de artistieke visie in de eerste twee studiejaren in artistiek onderzoek en artistieke projecten met medestudenten. Vervolgens werken studenten in de laatste twee studiejaren met dansliefhebbers in het buitenschoolse werkveld. De opleiding werkt samen met scholen in de periferie van Amsterdam. Werken in het grootstedelijke basis- en voortgezet onderwijs vraagt om docenten die kunnen werken met een cultureel diverse leerlingenpopulatie. Vanaf het eerste jaar verzorgen studenten onderwijs in dit dynamische Amsterdamse werkveld. In het eerste en tweede leerjaar op basisscholen en vervolgens in het voortgezet onderwijs. De theoretische onderdelen van het curriculum zijn direct verbonden met de praktijkonderdelen. Een residentie op Ecole des Sables in Senegal is vast onderdeel van het curriculum.

De opleiding heeft goede connecties met het artistieke werkveld, cultuurprofielscholen, talentontwikkeltrajecten, MBO-dansonderwijs en het internationale community-dance werkveld. Studenten onderzoeken de werkwijzen van eigentijdse danskunstenaars. Het is een uitdaging om de hedendaagse artistieke praktijk te verbinden met het basis- en voortgezet onderwijs. Welke elementen uit deze artistieke praktijken zijn inzetbaar in de onderwijspraktijk? We werken structureel samen met de educatieve diensten van; danstheater Don’t Hit Mama en stadsdansgezelschap ICK Amsterdam. Dit studiejaar werken vierdejaars studenten ook bij o.a; Cordaan/Introdans,  Stichting PRA, Toneelgroep Amsterdam, Ro Theater en de Toneelmakerij.  

Contact met de opleiding: nienke.wulder[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Opleidingsgegevens

Artistiek leider
Jopie de Groot

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34940 (B Docent Dans)

Graad
Bachelor of Education

Zij gingen je voor:

  • 2014

  • 2012

  • 2012

  • 2013

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+