Scenic Design

Wie is de enige ontwerper ter wereld die een ruimte nog echt vrij mag vormgeven? Die nieuwe, onbekende werelden mag creëren voor voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen? Met decors, beeld, geluid, licht, kostuums? In samenwerking met andere kunstenaars? Dat is de scenograaf. De opleiding  Scenografie leidt je op tot dit droomberoep.

Wat leer je?      
De opleiding Scenografie leidt je op tot een interdisciplinair beeldend kunstenaar met een unieke, eigen beeldtaal. Als scenograaf geef je de ‘theatrale werkelijkheid’ vorm, je beweegt je op het snijvlak van beeldende kunst en theater.  Je realiseert jouw artistieke dromen in een  interdisciplinaire samenwerking met andere kunstenaars: regisseurs, acteurs, musici, componisten, schrijvers, video-artists, digital  designers, tentoonstellingsmakers, enzovoort.

Na je studie
Ontwerpers van onze opleiding werken als ontwerper van de theatrale ruimte in de breedste zin van het woord. Ze ontwerpen toneelbeelden, kostuums, theatrale installaties, tentoonstellingen of evenementen.

‘Theater is in eerste instantie een visuele kunst, waarbij de scenograaf een brug slaat tussen het zegbare en het toonbare.’
Bart Visser, artistiek leider Scenografie

Opleidingsgegevens

Artistiek leider
Bart Visser

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34860 (B Theater)

Graad
Bachelor of Arts (BA)

Zij gingen je voor:

  • 2017

  • 2013

  • 2015

  • 2016

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+