Bacheloropleiding

De bachelorstudie Muziek bestaat uit een propedeuse (eerste studiejaar) en een hoofdfase (tweede t/m vierde studiejaar). Het propedeutisch jaar heeft een oriƫnterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een propedeuse-examen.

Tijdens de hoofdfase (het tweede t/m vierde studiejaar) worden de verplichte vakken jaarlijks getoetst door middel van tentamens. Het studietraject wordt in nauw overleg met de hoofdvakdocent uitgestippeld.

De studie instrumentale/vocale hoofdvakken wordt afgesloten met het diploma Bachelor of Music. Ook de hoofdvakken compositie en directie worden na vier jaar afgesloten met dit diploma.

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands en Engels

CROHO-code
34739 (B Muziek)

Graad
Bachelor of Music

Foto Vivian Pawirodikromo
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+