Docent beeldende kunst en vormgeving

De Breitner Academie leidt nieuwe meesters op: inspirerende docenten beeldende kunst en vormgeving die anderen leren om kunst te maken, te ervaren en te begrijpen. In de opleiding en tijdens de studiereizen komen alle vakgebieden aan bod. Je leert tekenen, schilderen en ruimtelijk werken met uiteenlopende materialen: digitaal of bijvoorbeeld met hout, metaal of plastic.

Vakken als onderwijskunde en vakdidactiek gaan in op de theorie van het lesgeven. Door het 'leren kijken naar kunst' via de lessen kunstbeschouwing en door de vakken cultuur- en kunstgeschiedenis, bouw je aan je kunsttheoretische kennis. Elk jaar loop je stage en doe je ervaring op met de beroepspraktijk.

Een overzicht van de vakken:

 • 2D
 • 3D
 • 4D
 • atelier
 • culturele - en kunstzinnige vorming (CKV)
 • design
 • kunst algemeen (KUA)
 • kunstbeschouwing
 • kunst en cultuurgeschiedenis
 • kunst en omgeving
 • onderwijskunde
 • project externe opdrachtgever
 • project primair onderwijs
 • stage
 • technologyLab_
 • vakdidactiek

Open dagen: meld je aan!

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten
Studieduur
4 jaar voltijd
Voertaal
Nederlands
CROHO-code
39100 (B Docent beeldende kunst en vormgeving)
Graad
Bachelor of Education (BEd)
Accreditatie
t/m 28-8-2020. Meer informatie.


emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+