Interdisciplinair muziekproject

Periode

Periode
10 januari 2011 - 4 april 2011 (vakantie: 21 februari 2011)
Maandagen, van 19.00 tot 21.00 uur

Begeleiders
Ellert Haitjema (docent) en Christian Begemann (muzikant/dirigent)
Meer informatie: undefinedellerth[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]hetnet.nl

Locatie

undefinedde Theaterschool, studio’s

Groep

Minimaal 8, maximaal 16 studenten. Open voor studenten van alle opleidingen van de AHK en voor studenten van de Gerrit Rietveld Academie

Werkvorm
12 sessies
Het keuzevak heeft niet de traditionele lesvorm maar vindt plaats in de vorm van sessies met andere multimediale studenten.
Engels- en Nederlandstalig

Toetsing

Actieve deelname, muzikale samenwerking, toepassing

Instapvoorwaarde
Het bespelen van een instrument en bezig zijn met scheppend werk (kunst, installaties, fotografie, video, film, voorstelling, performance, voordracht, interventie, presentatie, concept)

Studielast

56 uur (2 EC)
Het volledig aantal studiepunten wordt alleen toegekend als je bij ten minste 80% van de 12 sessies actief aanwezig was. Raadpleeg voor toekenning je studiegids.

Het Interdisciplinaire Muziekproject is bestemd voor studenten die een muziekinstrument hebben en (voor hun plezier) bespelen en binnen hun opleiding bezig zijn met het maken van kunst. We hebben het dan over het maken van beeldend werk (autonoom of toegepast), (muziek)(dans)theater, script/scenario/compositie of andere creatieve producten/producties. Voor studenten van het Conservatorium die geïnteresseerd zijn in de vele creatieve processen van muzikale improvisatie, geeft deze workshop inzicht in de wijze waarop verschillende maakprocessen elkaar wederzijds kunnen versterken. De workshop geeft alle kunststudenten de gelegenheid kennis te maken met de improvisatiemethode uit de muziek en de toepassing te onderzoeken op het eigen scheppend werkproces.

Als toekomstig professioneel kunstenaar die wil leren van de werkprocessen van andere kunstdisciplines, krijg je in deze workshop nieuwe werkmethoden aangereikt die voortkomen uit muziektraining en muzikale improvisatie. De vaardigheden van het samenspelen en improviseren leer je transponeren naar je individuele werksituatie om zo je eigen (beeldende ) werkproces te kunnen (her)starten en vloeiender te laten verlopen. Eigenschappen van improvisatietechnieken zoals het dicht bij jezelf blijven, direct en voelend reageren, anticiperen, keuzes maken én het stante pede toetsen ervan, komen zo binnen het bereik van het artistiek scheppingsproces. De ervaring leert dat keuzes, ingrepen, interventies, koersveranderingen lichter en eenvoudiger worden omdat je kwaliteiten gebruikt die je door het spelen hebt ontdekt.
De interactie tussen studenten van diverse disciplines en opleidingen maakt het extra interessant en avontuurlijk.

Over de begeleiders
Ellert Haitjema is beeldend kunstenaar en docent aan de GRA. Improvisatie en het tijdelijk zijn een belangrijk motief in zijn beeldend werk. N.a.v zijn recent verschenen boek HAPHAZARD was er deze zomer in museum De Pont te Tilburg de gelijknamige tentoonstelling met beelden en foto’s van hem.
Christian Begemann is pianist en docent muzikale vorming. Hij heeft les gehad van Mischa Mengelberg. Christian heeft meegewerkt in projecten van de Malinese zangeres Oumou Sangara, London School of Samba, Dogtroep en de Nederlandse Opera en de Big Band Minch uit Ethiopië, waar hij gedurende het jaar 2006 improvisatielessen heeft gegeven.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+