Meer straatwaarden

woensdag 22 mei 2019, 20:00 - 22:00 uur

Op woensdag 22 mei wordt in Pakhuis de Zwijger het boek Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement gepresenteerd. Het is de tweede publicatie in het onderzoeksprogramma Straatwaarden. Welke invloed heeft de toenemende (roep om) participatie op erfgoedvorming? Wie bepaalt wat erfgoed is in een tijd van veranderende verhoudingen tussen burger, overheid en leefomgeving? Daarover praten we met erfgoedprofessionals, stadmakers en beleidsmakers.

Van erfgoed naar erfgoedmaken
Nieuwe vormen van omgang met erfgoed worden door de Reinwardt Academie sinds 2015 onderzocht in het project Straatwaarden. Dit onderzoek presenteert erfgoedvorming in de publieke ruimte als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. En waar in het lopende debat over stedelijke ruimtes steeds meer wordt gesproken over ‘stadmaken’, zo verschuift hier het blikveld van erfgoed naar ‘erfgoed-maken’. De eerste publicatie verscheen in 2017 en was een inventarisatie van de veranderingen en hun invloed. De nieuwe, tweede publicatie Meer straatwaarden bevat een analyse van twee exemplarische casussen op dit gebied en is een pleidooi voor geëngageerd erfgoed-maken.

Programma
Tijdens de avond presenteren onderzoekers Michiel Schwarz en Riemer Knoop hun boek en gaan we onder meer in gesprek met Teun van den Ende (platform VOER), Karin Westerink (hoofd monumenten en archeologie Amsterdam en voorzitter federatie Grote Monumentengemeenten), Esther Agricola (directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam) en Charlot Schans (STIPO) over hoe we kunnen komen tot geëngageerde lokale erfgoedpraktijken.

Klik hier voor meer informatie over het programma en om kaarten te reserveren.

 

 

 

Delen