Naar inhoud
 

Sociale veiligheid binnen de AHK

Waar kan ik terecht met mijn klacht of bezwaar?

De AHK zet zich in om studie en werk binnen de hogeschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt of dat er situaties ontstaan waarbij je je als student of medewerker benadeeld voelt. Ook kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een genomen besluit. Wat kun je doen?

Je kunt altijd terecht bij het AHK-klachtenloket
Weet je niet precies waar je moet zijn met je klacht, bezwaar of beroep, dan kun je je vraag sturen naar het AHK-klachtenloket via het e-mailadres klachten@ahk.nl. Het klachtenloket helpt je om te bepalen waar je jouw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen. Het klachtenloket kan je vertellen onder welke regeling je vraag valt, of het een melding, klacht, bezwaar of beroep is en wat je kunt doen. Over het algemeen geldt: een klacht gaat over gedrag, en bezwaar of beroep gaat over een besluit waarmee je het oneens bent. Zie voor meer informatie ook het studentenstatuut, hoofdstuk 13 (klachten, beroep en bezwaar). Je vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Over welk onderwerp heb je een klacht of waarover wil je bezwaar maken?

Tips of opmerkingen

Als je niet echt een klacht hebt, maar wel vindt dat dingen beter kunnen, kun je in gesprek gaan met een docent, studieleider, of met een lid van de opleidingscommissie of academieraad. De academieraad vormt de medezeggenschap binnen de academie. Zowel de opleidingscommissie, als de academieraad adviseren de directie over het (organiseren van) onderwijs. Beide organen behandelen geen individuele klachten.

    Delen
     

    Sociale veiligheid binnen de AHK