Disclaimer AHK-website

De AHK-website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De webredactie ontvangt regelmatig verzoeken van externe partijen om informatie onder de aandacht van studenten en medewerkers te brengen, of om links of banners op de website te plaatsen. Wij kunnen aan deze verzoeken geen gehoor geven tenzij er een aantoonbare relatie is met de AHK, blijkend uit de betrokkenheid van medewerkers en/of studenten.

Delen