Kunst en verbeelding zijn onmisbaar in een weerbare democratie en zorgzame economie, en creativiteit is een essentiële vaardigheid en een katalysator voor sociale en economische innovatie.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een internationaal georiënteerd onderwijs- en onderzoeksinstituut waar studenten uitstekend worden opgeleid voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK, geworteld in de culturele metropool Amsterdam, verbindt zes Amsterdamse academies. Binnen elke academie wordt inclusief en inhoudelijk gedreven gewerkt en voelen studenten en medewerkers zich gerespecteerd, veilig en verantwoordelijk, voor elkaar en voor de wereld.

 

Strategisch Plan 2024-2029

Lees online of download

De artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal binnen het intensieve onderwijs, dat zich kenmerkt door een hoog niveau van expertise. Vernieuwing, samenwerking en experiment dagen studenten uit over grenzen heen te kijken en nieuwe wegen in te slaan.

De AHK leidt wendbare en zelfbewuste culturele professionals en kunstenaars op die de potentie hebben uit te blinken in hun vakgebied. Het onderwijs en onderzoek dragen daarmee bij aan de innovatie van het vak en aan het debat over maatschappelijke vraagstukken.

Delen