Ergoedarena april 2010: Welke lobby voert u?

Gepubliceerd op

In deze editie van de Erfgoedarena staat de strategische beïnvloeding van de sector centraal, de lobby voor de Erfgoedarena. Deze agenda van Kunsten '92, de belangenvereniging voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, en erfgoedorganisaties stelt de versterking van cultuur en politiek centraal en werd op het laatste Museumcongres goed ontvangen.

In deze editie van de Erfgoedarena staat de strategische beïnvloeding van de sector centraal, de lobby voor de Erfgoedarena. Deze agenda van Kunsten '92 (de belangenvereniging voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed) en van erfgoedorganisaties stelt de versterking van cultuur en politiek centraal en werd op het laatste Museumcongres goed ontvangen.

Met groot enthousiasme stemden congresgangers in met de intentie van Nederlandse musea de gemeenschap en de politiek proactief te benaderen. In deze Erfgoedarena wordt bekeken hoe het de musea vergaat. Slagen de erfgoedorganisaties erin een inhoudelijke dialoog met vertegenwoordigers uit de politiek te voeren? Zijn zij voldoende proactief? Is er een gemeenschappelijk idioom? En begint de politiek mee te denken over gemeenschappelijke voorwaarden?

De sprekers
Frits Huis, fractievoorzitter van Leefbaar Almere en journalist;
Edwin Jacobs, directeur Centraal Museum te Utrecht;
Miriam Offermans, senior adviseur Public Matters te Den Haag

Het debat vindt plaats onder leiding van Léontine Meijer–van Mensch, docente Erfgoedtheorie en Ethiek aan de Reinwardt Academie en Astrid Weij, programmamanager bij Erfgoed Nederland.Locatie voor het debat is de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van Erfgoed Nederland.

Contactpersoon
Caroline Karreman, 020-71655842
www.erfgoedarena.nl

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema´s. Elke debat wordt ingeleid door een spreker. Vervolgens reageren twee panelleden onder leiding van een voorzitter. Daarna is de arena aan de zaal.

Delen