Gratis hoorcolleges voor alumni

Gepubliceerd op

In het studiejaar van 2011 – 2012 kunt u als oud-student gratis hoorcolleges bijwonen uit het reguliere bachelorprogramma Cultureel erfgoed. De colleges behandelen uiteenlopende onderwerpen en worden zowel door docenten als gastsprekers verzorgd. Nog een keer in de stof van destijds duiken, de sfeer proeven of oude bekenden terugzien? Mis deze kans niet: per college zijn slechts tien plaatsen beschikbaar.

 

De colleges vinden plaats in de Aula van de Reinwardt Academie, Dapperstraat 318, 1093 BS Amsterdam. Aanmelding is verplicht en kan tot kan tot 24 uur voorafgaand aan het college per e-mail via susan.vantslot@ahk.nl
 
Overzicht
 
Dinsdag 13 september
Project Positioneren en sturen - het Ondernemingsplan
11.00- 12.50 uur door gastspreker Roy Cremers, Hoe verkoop ik?
 
Project Positioneren en sturen - het Ondernemingsplan
14.00- 15.50 uur door gastspreker Roy Cremers, Hoe verkoop ik?
 
Maandag 19 september
Erfgoedtheorie van de presentatie - Inleiding semiotiek: museumobject als teken en connotatie en denotatie. Ook de ethiek van het presenteren –en de ICOM Code of Ethics- zal worden belicht in dat kader
14.00-14.50 uur door Leontine Meijer-van Mensch
 
Dinsdag 20 september
Project Positioneren en sturen – het Ondernemingsplan
11.00- 13.00 Gastspreker door Andries Mulder, (Over-)leven met de overheid
 
Project Positioneren en sturen - het Ondernemingsplan
14.00- 16.00 Gastspreker: Andries Mulder, (Over-)leven met de overheid
 
Woensdag 21 september
Project stategie en beleid
11.00-13.00 uur door n.b.t.m .

Project stategie en beleid
15.00-17.00 door n.b.t.m.
 
Donderdag 22 september
Project cultuurbeleid - De bezuinigingen en het nieuwe bestel
10.00-10.50 uur door Marjan Otter
 
Vrijdag 23 september
Project cultuurbeleid - De bezuinigingen en het nieuwe bestel
12.00-13.00 uur door Marjan Otter
 
Maandag 26 september
Erfgoedtheorie van de presentatie - Representatie: welke ingesleten beelden van de ‘ander’ drukken hun stempel op de representatie in tentoonstellingen? Hoe worden andere (sub)culturen gerepresenteerd?
13.00-14.00 door Leontine Meijer-van Mensch
 
Dinsdag 27 september

Project Positioneren en sturen  - het Ondernemingsplan
10.00- 12.00 uur door gastspreker Alice van Diepen: Optimaal positioneren en (bij-)sturen
 
Project Positioneren en sturen - het Ondernemingsplan
14.00- 16.00 uur door gastspreker Alice van Diepen: Optimaal positioneren en (bij-)sturen
 
Woensdag 28 september
Project strategie en beleid - Trends en ontwikkelingen in Informatiemanagement
10.00-12.00 uur door gastspreker Lizzy Jongma, Rijksmuseum
 
Project strategie en beleid - Trends en ontwikkelingen in Informatiemanagement
13.00-15.00 uur door gastspreker Lizzy Jongma, Rijksmuseum
 
Donderdag 29 september
Project cultuurbeleid - Erfgoed in de vrijetijdsector
11.00-12.00 uur door Marjan Otter
 
Maandag 3 oktober
Erfgoedtheorie van de presentatie - De invloed van de beleveniseconomie van Pine en Gilmore en de impact op museaal presenteren onder andere de opkomst van experience-design
9.00-11.00 uur door Ruben Smit
 
Maandag 10 oktober
Erfgoedtheorie van de presentatie - Gender in tentoonstellingen: over het ordeningsprincipe van man/ vrouw zijn in maatschappij en cultuur
10.00-11.50 uuur door Leontine Meijer- van Mensch

Woensdag 26 oktober
Erfgoedtheorie van de presentatie - Wat doet publiek tijdens een bezoek en wat kunnen we daarvan leren? Over museummoeheid, routing en visitor’s flow.
10.00-11.50 uur door Ruben Smit

Meer colleges
De tweede reeks colleges start in de week van 14 november. Het programma daarvan wordt in oktober gepubliceerd op de website voor alumni van de Reinwardt Academie.

Delen