Theaterschool roept fonds voor talent in het leven

Gepubliceerd op

Binnen de Theaterschool is het Jan Kassies Fonds opgericht om studenten te ondersteunen die in problemen komen door de recente maatregelen op het gebied van collegegeld. Het fonds is vernoemd naar de oprichter en eerste directeur van de Theaterschool.

 

Het Jan Kassies Fonds is specifiek bedoeld om talentvolle studenten financieel in staat te stellen hun studie met succes te voltooien. En dat is nodig nu steeds meer studenten bij de financiering van hun studie hard worden getroffen door recente maatregelen op het gebied van collegegeld. Vaker dan in andere disciplines hebben de studenten van de Theaterschool al een andere bachelor- of masterstudie gevolgd voordat ze aan een van de dans- en theateropleidingen beginnen. Ook voor studenten uit landen die niet tot de Europese Unie behoren is een studie vaak onbetaalbaar.

Het Jan Kassies Fonds is opgericht op initiatief van Pauline Beran, studentendecaan van de Theaterschool, samen met de Stichting Fondsen de Theaterschool. Pauline Beran zal de laatste maanden voor haar pensionering gebruiken om met name oud-collega's te benaderen opdat zij gezamenlijk een eerste bodem leggen.

Vanzelfsprekend zijn alle giften, groot en klein, welkom. Dus kent u mensen die willen voorkomen dat geld een belemmering vormt voor de ontwikkeling van theater- en danstalent? Maak hen dan attent op het Jan Kassies Fonds, voor talent van de Theaterschool, of neem contact op met Pauline Beran.

Alle informatie over het fonds: www.ahk.nl/theaterschool-fondsen

Jan Kassies, de oprichter en eerste directeur van de Theaterschool

Jan Kassies, de oprichter en eerste directeur van de Theaterschool

Delen