Sybren Roefs wint Pieter Jan Abraham van Menschprijs

Sybren Roefs wint Pieter Jan Abraham van Menschprijs. Foto: Hanne Nijhuis

Gepubliceerd op

Afstudeerder Sybren Roefs heeft voor zijn scriptie “Verbindingsgerichte theoretische museologie” de Pieter Jan Abraham van Menschprijs gewonnen. Dit is een aanmoedigingsprijs die de Reinwardt Academie uitreikt aan projecten van afstudeerders waarin trends en innovatief denken binnen de erfgoedtheorie op de beste en/of de meest aansprekend wijze verwerkt zijn.

Afstudeerder Sybren Roefs heeft voor zijn scriptie “Verbindingsgerichte theoretische museologie” de Pieter Jan Abraham van Menschprijs gewonnen. Dit is een aanmoedigingsprijs die de Reinwardt Academie uitreikt aan projecten van afstudeerders waarin trends en innovatief denken binnen de erfgoedtheorie op de beste en/of de meest aansprekend wijze verwerkt zijn.

Leontine Meijer – van Mensch (docente erfgoedtheorie) en Riemer Knoop (lector): ‘In zijn scriptie reflecteert Sybren Roefs op andere dan westerse benaderingen van erfgoed. Dat is een belangrijke verrijking van het bestaande repertoire. En ook gedurfd, want daarvoor dient er buiten de gebaande paden getreden te worden. Sybren doet dat voorbeeldsgewijs, en tevens op voorbeeldige wijze, aan de hand van onderzoek naar de vraag wat denken in de traditie van de oosterse zenfilosofie kan betekenen voor de theoretische museologie. Hij gaat daarbij nog een stap verder door ook te vragen naar de praktische consequenties van zen-denken voor erfgoedbeleving.

In het zen-denken wordt afgezien van historische lineariteit en van de dualistische oppositie tussen subject en object, tussen mens en ding. Het probleem dat dat oplevert voor erfgoed lost Sybren op met het concept Yantra, de impact van de ontmoeting tussen mens en object. Dat komt dicht bij noties als aura en agency die elders aan belang winnen. De werking van objecten overstijgt daarmee het terrein van kennis en informatie, waar ze meestal liggen, en betreedt dat van meditatie, inspiratie, meebewegen en verbinden. Als praktische consequenties van zen-gewijze omgang met objecten pleit Sybren in zekere zin voor een herwaardering van de 'sensitieve' ervaring. Erfgoedprofessionals kunnen daar een bemiddelende en ondersteunende rol bij vervullen. De methodische durf en onderzoekende houding in deze scriptie, die de grenzen van de erfgoedtheorie zelf verkent, geven ruim blijk van de voor de Pieter Jan Abraham van Menschprijs zo geschatte mix tussen rationaliteit en passie’.

Delen