Alumnus Ilias Zian ontvangt Dr. Steven Engelsman Grant

foto: Peter Hilz

Gepubliceerd op

In november 2012 ontving Ilias Zian een 'Steven Engelsman Grant' ter waarde van € 1000. Deze geldsom is bedoeld ter promotie van de eindresultaten van zijn onderzoek dat hij doet in opdracht van het Museum Volkenkunde.

In november 2012 ontving Ilias Zian een Steven Engelsman Grant ter waarde van € 1000. Deze geldsom is bedoeld ter promotie van de eindresultaten van zijn onderzoek dat hij doet in opdracht van het Museum Volkenkunde.

Zian is na zijn afstuderen aan de Reinwardt Academie in 2011 betrokken geweest bij verschillende community projecten. In 2012 startte hij als research associate en onderzoekt nieuwe impulsen voor publieksbereik voor Museum Volkenkunde in Leiden. Onderdeel van zijn onderzoek zijn ook technologische innovatieve manieren van exposeren en het toevoegen van verhalen in samenwerking met Waag Society. Zian heeft een kritische blik en wil dat musea hun keuzes verantwoorden en meer inspelen op actuele discussies.

Het bestaansrecht van volkenkundige musea staat in huidige globaliserende samenleving ter discussie. Bezoekersaantallen nemen af en biculturele jongeren herkennen zich niet in de stilistisch met bestaande collecties vormgegeven tentoonstellingen, die al voor de komende acht jaar vastgelegd zijn. Zian is van mening dat het publiek hierin té afstandelijk wordt benaderd. In een samenwerkingsproject met Human en Waag Society gaat hij op zoek naar nieuwe ideeën en technologieën om het publieksbereik – in het bijzonder van biculturele jongeren - te vergroten.

De Dr. Steven Engelsman Grants bieden financiële ondersteuning aan jong wetenschappelijk talent ter stimulans van het begin van een carrière in volkenkundig wetenschappelijk onderzoek. Masterstudenten Museum studies van de Universiteit Leiden en research associates van het Museum Volkenkunde kunnen een aanvraag indienen. De aanvragen worden behandeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit het hoofd onderzoek van Museum Volkenkunde, een wisselend extern lid dat betrokken is bij de Universiteit Leiden, een lid van het Fonds voor Etnologie in Leiden en Steven Engelsman.

De Grants zijn vernoemd naar oud algemeen directeur Steven Engelsman die zich tijdens zijn betrekking voortdurend inzette voor de verankering van volkenkundig wetenschappelijk onderzoek in het museum. De grants zijn in het leven geroepen na zijn afscheid eerder in 2012 en vertegenwoordigen deze verankering. In totaal is er een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld door het museum, het FEL en de familie Engelsman: twee maal € 500, twee maal € 1000 en twee maal €1500.

Meer informatie
Museum Volkenkunde
Waag Society
Human

Delen