Academie van Bouwkunst organiseert de Week van het lege gebouw

Gepubliceerd op

Studenten van de Academie van Bouwkunst hebben deelgenomen aan 'De week van het lege gebouw' die van 30 mei t/m 3 juni 2013 werd georganiseerd. Studenten en docenten werkten een week lang in een leegstaand gebouw in Den Haag waar ze ideeën hebben ontwikkeld voor de herbestemming van het leegstaande kantoorgebouw.

 

Studenten van de Academie van Bouwkunst hebben deelgenomen aan 'De week van het lege gebouw' die van 30 mei t/m 3 juni 2013 werd georganiseerd. Studenten en docenten werkten een week lang in een leegstaand gebouw in Den Haag waar ze ideeën hebben ontwikkeld voor de herbestemming van het leegstaande kantoorgebouw.

De kernvraag van de Week van het lege gebouw is hoe het monumentale rijksgebouw opnieuw te 'programmeren' is en hoe alle disciplines (ontwerp, erfgoed, vastgoed, planning, bouw) hiermee om kunnen gaan. Welke initiatieven zijn nodig en bruikbaar? En hoe werken we naar een 'open plan' in plaats van een volledig doorontworpen plan?

Het resultaat van de Week van het lege gebouw is drieledig. In de eerste plaats wordt door de interdisciplinariteit een andere professionele houding overgebracht op de studenten: samenwerking, formulerend, strategisch, open houding, et cetera. Ten tweede wordt er een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ideevorming over de herbestemmingsopgave, zowel thematisch als locatiespecifiek. Tot slot stimuleert de week van het leegstaande gebouw ook de samenwerking tussen de betrokken opleidingen en de Biënnale leegstand en herbestemming 2013.

Herbestemming
Op uitnodiging van de Rijksbouwmeester en het H-team gingen opleiders van hogescholen en universiteiten het debat aan over herbestemming in het hoger onderwijs. Een van de ideeën was de Week van het lege gebouw, geinitieerd door de Academie van Bouwkunst, dat direct werd omarmd door alle onderwijsinstellingen, de Rijksbouwmeester, het H-team en het Nationaal Programma Herbestemming. De ambitie is dat jaarlijks een andere onderwijsinstelling deze 'week' organiseert.

Facebookpagina van de Week van het lege gebouw.

Delen