Opnieuw excellente beoordeling voor Academie in Keuzegids Masters 2013

Gepubliceerd op

Evenals in 2012 halen de masteropleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten opnieuw de hoogste gemiddelde score van alle hogescholen in Nederland. Alle vijf beoordeelde masters van de AHK - de drie masters van de Academie van Bouwkunst, de master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam en de interdisciplinaire master Kunsteducatie - komen sterk naar voren.

De masters Landschapsarchitectuur, Stedenbouw en Architectuur van de Academie van Bouwkunst scoren met 80, 79 en 77 ruim boven het gemiddelde in de sector Bouwkunst. De Amsterdamse Academie van Bouwkunst is de enige instelling waar de drie ontwerpdisciplines Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur in samenhang worden aangeboden. Met name de experts zijn zeer lovend over alle drie de masters.

Masteronderwijs in alle disciplines
De AHK biedt masteropleidingen aan in alle disciplines van de kunsten. De masters Theater, Opera, Choreografie en Film kennen te lage studentenaantallen of bestaan nog te kort om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven. De Master of Museology van de Reinwardt Academie is een niet-bekostigde opleiding en werd als zodanig niet beoordeeld.

Delen