Samenwerking studenten Academie van Bouwkunst en Reinwardt Academie tijdens de Week van het Lege Gebouw

Gepubliceerd op

In de tweede editie van de Week van het Lege Gebouw van 22-26 mei 2014 werken studenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie in interdisciplinaire teams aan nieuwe concepten voor een leegstaand gebouw. De teams werken ter plaatse, om de optimale beleving van het gebouw mee te nemen in hun ontwerpen.


De wereld van het vastgoed is drastisch veranderd. Het aanbod van lege gebouwen groeit met de dag, maar er is nog geen oplossing gevonden om met al deze lege gebouwen om te gaan. De transformatie-opgave vraagt van alle betrokkenen een fundamenteel andere benadering van de bouwopgave. Integraliteit is daarbij een van de sleutelwoorden. Een jonge generatie professionals kan voorop gaan in deze nieuwe bouwcultuur.

Prinses Juliana Kazerne
Door de Rijksgebouwendienst is de lege Prinses Juliana Kazerne in Den Haag beschikbaar gesteld. Het eindproduct van de Week van het Lege Gebouw is een business case voor de toekomst van de leegstaande kazerne. Centraal hierin staat de inpassing in de context, de identiteit en de toegevoegde waarde van de plek en het maatschappelijk en financieel resultaat van het plan voor de betrokkenen.

Samenwerking
De Week van het Lege Gebouw is een samenwerking tussen de Rijksgebouwendienst, de Rijksbouwmeester, het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en meerdere onderwijsinstellingen.

De deelnemende onderwijsinstellingen zijn de Haagsche Hogeschool, Willem de Kooning Academy, TU Delft, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De studenten Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst en Cultureel erfgoed  van de Reinwardt Academie nemen deel in het kader van het project Herbestemming Erfgoed van het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise.

Delen