Academie voor Beeldende Vorming lanceert Zoek! Onderzoeksprijs

Gepubliceerd op

De Academie voor Beeldende Vorming waardeert dit jaar voor het eerst het beste of meest innovatieve onderzoek van afstudeerders met een prijs. Zoek! wordt uitgereikt voorafgaand aan de opening van de eindexamenexpositie You Ain’t Seen Nothing Yet op vrijdag 3 juli.

De Academie voor Beeldende Vorming waardeert dit jaar voor het eerst het beste of meest innovatieve onderzoek van afstudeerders met een prijs. Zoek! wordt uitgereikt voorafgaand aan de opening van de eindexamenexpositie You Ain’t Seen Nothing Yet op vrijdag 3 juli.

Nominaties
Vier studenten zijn genomineerd met het afstudeeronderzoek dat zij in het kader van hun afstuderen uitvoerden. Na de diploma uitreiking, presenteren Sabine Septer-Jansen (over VMBO-leerlingen betekenisvol rondleiden in het Rijksmuseum Amsterdam), Jennifer van der Kroft (over Het creatieve proces als het kloppende hart van een grafisch eindproduct), Jeroen Meisner (over Peerfeedback) en Sjuul Schaepkens van Riempst (Geluid bij film) in een korte pitch hun conclusies. De jury bestaande uit docenten Melvin Crone, Emiel Heijnen, Heske ten Cate van het actuele kunst tijdschrift Mister Motley en onderzoeksjournalist Mark Mieras zullen hen hierover bevragen. Voorzitter van de mini-symposium is docent Oskar van Maarleveld.

De onderzoekende docent
In het afstudeerjaar onderzoeken afstudeerders een onderzoek uit en toetsen actuele ontwikkelingen in het brede veld van de kunsteducatie. In het onderzoek komen kunsttheoretische, onderwijskundige en didactische aspecten geïntegreerd aan de orde, waarbij gekozen kan worden voor literatuuronderzoek, empirisch onderzoek of een combinatie van beide. Nadat ze een probleemstelling en onderzoeksvraag formuleerden, kozen zij voor bijvoorbeeld etnografisch onderzoek, discoursanalyse, case study, actieonderzoek, kwalitatieve survey, ontwerponderzoek of evaluatieonderzoek.

Sabine Septer: VMBO-leerlingen betekenisvol rondleiden in het Rijksmuseum Amsterdam

Jeroen Meisner: Peerfeedback

Delen