Reinwardt Academie mede-initiatiefnemer nieuwe werkgroep voor musea en materiële cultuur

Gepubliceerd op

Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed en course director van de master museologie van de Reinwardt Academie, start in de International Society for Ethnology and Folklore met een nieuwe werkgroep op het terrein van musea en materiële cultuur.

Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed en course director van de master museologie van de  Reinwardt Academie, start in de International Society for Ethnology and Folklore  met een nieuwe werkgroep op het terrein van musea en materiële cultuur.

De groep wordt een platform en netwerk voor samenwerking tussen etnologen en museumprofessionals met een bijzondere belangstelling voor musea en materiële cultuur. Hiermee wordt beoogd de banden tussen de academische wereld en de praktijk aan te halen en daarmee het onderzoek naar musea en materiële cultuur  van een nieuwe impuls te gaan voorzien.

Volkskunde
Toen de volkskunde zich aan het eind van de 19e eeuw in Europa ontwikkelde als een museumdiscipline, gaven etnologische interpretaties van de materiële cultuur vorm aan de collecties van veel musea. In de loop van de twintigste eeuw werd de band minder hecht; de etnologie ontwikkelde zich tot een academische discipline en etnologen bekeken de museale wereld meer van afstand, als cultureel fenomeen. Anno 2015 lijkt er sprake van een ommekeer. De afstand tussen de academische wereld en het professionele museale veld wordt kleiner en de uitwisseling van kennis en ervaring neemt toe. De werkgroep belicht die ontwikkeling en pleit voor een hernieuwde rol voor etnologen in de vormgeving van het museale veld.

International Society for Ethnology and Folklore
De International Society for Ethnology and Folklore SIEF faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen wetenschappers in de Europese etnologie, museologie, culturele antropologie en aangrenzende gebieden. Dibbits en mede-voorzitter Dr. Lizette Graden (The Royal Armory, Skokloster, Hallwyl Museum en de Universiteit van Washington) lanceren de nieuwe werkgroep op de algemene vergadering van SIEF in Zagreb (Kroatië) op 23 juni 2015.

Delen