Theater en Dans (terug) op de kaart -Talentontwikkeling in Amsterdam in kaart gebracht

Gepubliceerd op

De Tafel van de Talentontwikkeling is een open platform voor professionele organisaties in talentontwikkeling voor theater en dans in Amsterdam en omgeving. Meer dan veertig instellingen verenigden zich en brachten gezamenlijk de stand van zaken in kaart voor zowel binnenschoolse als buitenschoolse mogelijkheden voor kinderen en jongeren om actief zich te ontwikkelen in dans en theater, van kennismaken tot bekwamen en excelleren.

Deze ‘Kaart van de talentontwikkeling’ is op 18 juni 2015 aangeboden aan de wethouders Kajsa Ollongren van Cultuur en Simone Kukenheim en aan de betrokken raadscommissies.
- Download: Kaart van de talentontwikkeling (PDF)
- Download: Beleidsadvies Tafel van de Talentontwikkeling (PDF)

Vanaf 2013 worden talentontwikkelaars binnen Amsterdam niet meer structureel gesubsidieerd op het gebied van ontwikkelen en bekwamen (het opleiden richting de beroepspraktijk). Ook is het accent gelegd op muziekeducatie en het primair onderwijs. Dit heeft geleid tot lacunes in het aanbod en de infrastructuur. Op scholen komen kinderen te weinig in aanraking met theater en dans. Het buitenschoolse aanbod is te gering voor mensen die verder willen in het vak.

Theater en dans bevorderen de persoonlijke ontwikkeling: zij stimuleren nieuwsgierigheid en een open houding, doorzettingsvermogen en discipline. De instellingen bepleiten dat belangrijke schakels in de keten van talentontwikkeling vanaf de komende cultuurnotaperiode niet langer afhankelijk zijn van projectsubsidies en dat dans en theater een gelijkwaardige plaats in het basispakket voor scholen krijgen. Ook bevelen ze aan dat bestaande instellingen de rol van bemiddelaar tussen scholen en aanbieders op zich gaan nemen. Speerpunten zijn het waarborgen van diversiteit in de talentontwikkeling en laagdrempeligheid.

De organisaties die zich verenigden in de ‘Tafel van de talentonwikkeling’ wisselen kennis uit en willen zich gezamenlijk garant stellen voor een doorlopende keten van goed samenwerkende plekken waar liefhebbers en talenten uit de hele stad kunnen kennismaken en zich ontwikkelen. Om talenten de kans te geven zich te ontplooien. En om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dans en theater.


De Tafel van de Talentontwikkeling bestaat op dit moment uit:
Amsterdam Fringe Festival - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Theaterschool / DasArts - 5 o’clock class  - Vooropleiding Nationale Balletacademie - Amsterdamse JeugdteJAterschool – Jeugdtheaterschool Zuidoost - Bekijk ‘t - Circus Elleboog - Dansmakers Amsterdam - Danstheater AYA - DAT!school – DEGASTEN - Don’t Hit Mama – Frascati Theater -  The Gap - ISH/Stichting Balls - ITs Festival Amsterdam - Jeugdtheaterschool TIJ – Krater Art & Community/Bijlmer Parktheater - Kunstbende – Likeminds – de Meervaart/Studio – MOCCA – NoLIMIT - Nowhere – Orkater/Nieuwkomers - Over het IJ Festival - Paradiso Melkweg Productiehuis – De PIT – Podium Mozaïek/KunstENhuis – Poetry Circle Nowhere - Poldertheater  - Solid Ground Movement – Studio 52 -  de Theatervooropleiding Amsterdam - Toneelgroep Amsterdam/TA 2 en TA Educatie - de Toneelmakerij/Tekstsmederij - Het Veem Theater
en Kees Blijleven, directeur van Jeugdtheater de Krakeling en afgevaardigde namens het OAT (Overleg Amsterdamse Theaters)
Delen