Nieuw vergaderjaar Hogeschoolraad van start

Gepubliceerd op

De Hogeschoolraad (HR) gaat binnenkort weer vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar voor alle AHK'ers; je kunt erbij zijn op de publieke tribune. Op 22 september is de volgende vergadering van de HR en op 29 september overlegt de HR met het College van Bestuur. De vergaderingen beginnen altijd stipt om 18.00 uur in de Bestuurskamer van de Academie van Bouwkunst.

 

Beleef mee wat de HR voor de AHK kan doen, denk mee, krijg zo ideeën om ook jóuw stem na afloop van de vergadering aan de raadsleden te laten horen. Voorzitter Marc, vice-voorzitter Manon, secretaris Eleonora en alle raadsleden heten je van harte welkom!

Dit jaar plant de HR per cyclus één extra interne vergadering in om de vorige cyclus te evalueren en de agendapunten voor de komende vergadercyclus voor te bereiden. Zo is de HR meer en beter in staat om eigen agenda- en speerpunten te agenderen. Die extra data zijn: 27 oktober 2015, 12 januari 2016, 8 maart 2016 en 10 mei 2016.

Bekijk de website van de HR voor alle informatie, vergaderdata en notulen

Delen