Ruut Weissman vertrekt bij ATKA

Ruut Weissman, foto: Jan Jelle de Boer

Gepubliceerd op

Ruut Weissman legt op 1 februari 2016 zijn functie als artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie neer. Dit is in goed overleg tussen Ruut Weissman, de directeur van de Theaterschool en het College van Bestuur van de AHK besloten.

Ruut Weissman legt op 1 februari 2016 zijn functie als artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie neer. Dit is in goed overleg tussen Ruut Weissman, de directeur van de Theaterschool en het College van Bestuur van de AHK besloten.

Ruut Weissman heeft 30 jaar met verve en geïnspireerd leiding gegeven aan de Akademie voor Kleinkunsten later, na het samengaan met de Toneelschool in 2001, aan de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie, de ATKA. Vele generaties van toneelspelers, cabaretiers, en performers zijn door hem en zijn team opgeleid. Ruut Weissman heeft met zijn gedrevenheid en visie een stempel gedrukt op de opleiding in Amsterdam. In de loop van de jaren heeft de opleiding een eigen profiel ontwikkeld en neemt een onmiskenbare plaats in het landschap van theateropleidingen in Nederland in.

Al een klein jaar lopen er gesprekken tussen Theaterschooldirecteur Jan Zoet en Ruut Weissman over vernieuwing van vorm en inhoud van de ATKA. Deze gesprekken baseren zich op de gezamenlijk opvatting dat het goed is de ATKA na 30 jaar leiderschap van Weissman naar een nieuwe tijd te loodsen en ruimte te bieden aan een nieuwe generatie.

De aandacht afgelopen zomer in de media over de integriteitscultuur binnen de ATKA heeft velen zeer geraakt. Die aandacht heeft de beslissing over het terugtreden van Ruut Weissman als artistiek leider niet ten principale beïnvloed. De gesprekken over vernieuwing waren immers al gaande. Bovendien hebben de directie van de Theaterschool en het College van Bestuur op grond van de feiten geoordeeld dat er geen zaak is.

In de huidige context zijn we met elkaar tot de slotsom gekomen dat het verstandig is om het proces van en de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van de ATKA nu al in handen van een nieuwe artistiek leider te leggen.

Ruut Weissman is per 1 maart 2016 benoemd tot huisregisseur en artistiek leider van de muziektheaterproducties binnen DeLaMar Producties in Amsterdam. Hij blijft beschikbaar als gastdocent voor de  ATKA.

Delen