Winter School met Artist in Residence Jeroen Musch

Foto: Thomas Lenden

Gepubliceerd op

Zien is een creatieve daad. Het belang van leren kijken is binnen de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zo groot dat de wens is ontstaan om een fotograaf uit te nodigen voor een Artist in Residency bij de Academie van Bouwkunst.


Hiervoor is Jeroen Musch (1964) uitgenodigd. Jeroen is opgeleid aan de Rietveld Academie, woont in Rotterdam en werkt internationaal. Een begenadigd fotograaf die zijn sporen op verschillende vlakken in de fotografie heeft verdiend. Als Artist in Residence (AIR) wordt van hem gevraagd met zijn artistiek onderzoek het onderwijs te inspireren en een nieuwe impuls te geven. Hij gaat hiermee van start tijdens de jaarlijkse Winter School, een twee weken durend project in januari waarin studenten van alle disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) vertegenwoordigd zijn.

Marineterrein
Het onderzoeksgebied van de Winter School is het voormalige Marine Etablissement (‘het Marineterrein’) in Amsterdam. Een plek die tot voor kort zowel een blinde vlek op de kaart van Amsterdam als een ontbrekende schakel in het collectief geheugen van de bewoners van deze stad is geweest. Een plek die niet gezien werd maar er toch was. Nu zijn de poorten opengezet en is er een brug gemaakt naar het eiland van ongeveer 14 hectare aan het Oosterdok.

Welke betekenis kan deze plek voor de stad krijgen? Daarover nadenken en dromen, dat schetsen en in beelden vangen vraagt om onderzoek vooraf. Wat treffen we aan nu de muren zijn geslecht, wat zien we? Hoe verloopt het proces van het exploreren van ‘nieuw land’? Hoe gebruiken mensen deze nieuwe openbare ruimte? Van de studenten wordt gevraagd de tijd en ruimte te ervaren door de sensoren van een fotograaf. Te kijken, te waarderen, te ontvangen en vast te leggen wat van waarde is of in de toekomst van waarde zou kunnen zijn.

Jeroen Musch wil de studenten iets van de gevoeligheid van een fotograaf leren. ‘Alle architecten hebben goede ogen, een goede blik. Maar ik wil dat ze leren om onbevangen te kijken, zonder voorgegeven programma. Wees open en durf je strategie aan te passen. Alleen zo kun je het “wonder” ontvangen.’

Jury en prijsuitreiking
Tijdens de Winter School werken studenten in verschillende studio’s aan films van 3:13 minuten. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit Liesbeth Jansen (directeur Projectbureau Marineterrein), Madeleine Maaskant (directeur Academie van Bouwkunst), Jeroen Musch (AIR), Arjan Klok, Jan-Richard Kikkert en Maike van Stiphout, respectievelijk hoofden van de masters Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst. De eindpresentaties en prijsuitreiking vinden plaats op 27 januari vanaf 15.00 uur in de Academie van Bouwkunst. Toegang is gratis.

Over AIR
Het Artist in Residence-programma is een stimuleringsprogramma in samenwerking met de verschillende faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het AIR-programma stimuleert innovatie en confrontatie met actuele artistieke impulsen. Het biedt ruimte om de praktijk in huis te halen en kunstenaars uit te nodigen die het onderwijs en het artistiek beleid aan de hogeschool kunnen bezielen. Bijzondere aandacht gaat uit naar nieuwe ontwikkelingen in een inter- en multidisciplinaire context en de wisselwerking met de internationale state of the art. Bij de Academie van Bouwkunst is Jeroen Musch de opvolger van Gabriel Lester, Michiel Schwarz, Rianne Makkink, Jeanne van Heeswijk, Jeroen Kooijmans, het duo Adriaan Beukers en Ed van Hinte, Erik Kessels, Krisztina de Châtel, Luc Deleu en Paul Shepheard.

Delen