Reinwardt Memorial Lecture 2017 door Salvador Muñoz Viñas

Salvador Munoz Vinas

Gepubliceerd op

De Reinwardt Academie ontving 9 maart 2017 de internationaal vermaarde Spaanse restauratiehoogleraar Salvador Muñoz Viñas voor de 10de editie van de Reinwardt Memorial Lecture. Sinds 2008 vindt er jaarlijks een Reinwardt Memorial Lecture plaats ter herdenking van de geboortedag van Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854), de naamgever van de academie.

9 maart ontving de Reinwardt Academie de internationaal vermaarde Spaanse restauratiehoogleraar Salvador Muñoz Viñas voor de 10de editie van de Reinwardt Memorial Lecture. Jaarlijks vindt er een Reinwardt Memorial Lecture plaats ter herdenking van de geboortedag van Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854), de naamgever van de academie. Op deze avond werd ook de [LINK DELETED] (Stedelijk Museum Amsterdam) uitgereikt.

Preserving the spirit of things. A look into the transactional nature of heritage conservation
Muñoz Viñas (Universiteit Valencia) besprak de filosofische en ethische aspecten van erfgoedconservering. Behoud van erfgoed is maar ten dele een wetenschappelijke activiteit. Actieve en passieve conservering tasten voorwerpen nu eenmaal aan. Behoudsbeslissingen zijn dan ook compromissen tussen verschillende waarden, in een mix van opvattingen over waarheid en alledaags opportunisme. Muñoz Viñas pleitte voor de erkenning van de ‘transactionele aard van behoud’.

Biografie
Dr. Salvador Muñoz Viñas (1963) is hoogleraar conservering aan de Polytechnische Universiteit van Valencia, in het bijzonder papierbehoud. Hij was visiting scholar in Harvard en distinguished visiting professor in New York (NYU). Over zijn praktische en theoretische aspecten van conservering publiceerde hij Contemporary Theory of Conservation (Oxford, 2005), dat o.m. in het Chinees en Perzisch werd vertaald.

Reinwardt Memorial Lecture
Sinds 2008 vindt er jaarlijks een Reinwardt Memorial Lecture plaats ter herdenking van de geboortedag van Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Reinwardt ontving vroeg eredoctoraten in de filosofie en geneeskunde, werd later hoogleraar natuurlijke historie in Leiden en directeur van botanische tuinen. Tijdens zijn verblijf in voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bij elkaar die uiteindelijk hun weg vonden naar Nederlandse musea. De eerdere edities van de Reinwardt Memorial Lecture werden verzorgd door Ad de Jong, Lynne Teather, Rob van der Laarse, Laurajane Smith, Michael Shanks, Birgit Donker, Kavita Singh, Marcos Buser en Margriet Schavemaker. Alle lectures zijn te vinden op de pagina publicaties.

Delen