Edwin van Huis nieuw lid Raad van Toezicht AHK

Gepubliceerd op

Edwin van Huis, algemeen directeur van Naturalis, is op 22 juni benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij volgt hiermee Maarten Kloos op, van wie de zittingstermijn na acht jaar ten einde is gekomen.


Over Edwin van Huis

Edwin van Huis (1958) heeft een grote staat van dienst binnen instituten op het snijvlak van wetenschap en erfgoed. Als directeur van Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) geeft hij leiding aan het wetenschappelijk centrum waarin het biodiversiteitsonderzoek in Nederland is geconcentreerd, alsmede aan het museum dat aan het instituut verbonden is. Voor zijn tijd bij Naturalis was hij onder meer algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en zakelijk directeur van het Rijksmuseum. Hij heeft een universitaire achtergrond in bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en biologie (Universiteit Utrecht en University of Florida). Naast zijn functie bij Naturalis is hij onder meer lid van het bestuur van Kunsten ’92 en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Paradiso.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zegt over de benoeming van Edwin van Huis: “We zijn verheugd over de komst van Edwin van Huis en de uitgebreide kennis en expertise van het culturele veld die hij met zich meebrengt. We zijn ervan overtuigd dat hij hiermee van grote toegevoegde waarde is voor de Raad van Toezicht.”

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft het College advies. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

Delen