Onderzoek naar emotienetwerken gefinancierd door Nationale Wetenschapsagenda

Hester Dibbits & Marlous Willemsen

Gepubliceerd op

NWO heeft bekend gemaakt dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ruim een ton wordt bijgedragen aan onderzoek naar emotienetwerken. Emotienetwerken is een nieuwe methode voor de omgang met erfgoed; het idee is ontwikkeld door Prof. dr Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten) en Marlous Willemsen (directeur van de Amsterdamse erfgoedinstelling Imagine IC).

Het onderzoek wordt gefinancierd binnen het themaprogramma Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving (JOIN) voor de NWA-Route Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen en beoogt emotienetwerken uit te werken voor gebruik in erfgoededucatie.

Inzicht in emoties

Met emotienetwerken wordt gedoeld op de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink kunnen botsen. Een vaak genoemd voorbeeld is Zwarte Piet. Het doel van emotienetwerken is om inzicht te verschaffen in elkaars gevoelens omtrent zo’n item en te zorgen voor wederzijds begrip (achtergrondinterview). Het onderzoek is getiteld Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve settings (EmErEd) en onderzoekt de komende 2 jaar een nieuwe methode waarbij jongeren, leraren en erfgoedwerkers samen hun uiteenlopende emoties rond erfgoed-items inzichtelijk maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een reeks van educatieve werkweken en kennisseminars met scholieren, waarbij de thema’s religie en religieus erfgoed centraal staan. Vragen als ‘Hoe leer je leerlingen dat erfgoed continu aan verandering onderhevig is?’ en ‘Hoe maak je
leerlingen bewust van hun rol in dit proces?’ komen aan bod. De hypothese is dat dit tot ‘erfgoedwijsheid’ leidt: deelnemers zien hoe erfgoed betekenis krijgt en hoe het de relaties tussen mensen en dingen kan veranderen.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Erasmus School of History, Culture and Communication (EUR) en door een consortium met de Reinwardt Academie (AHK), ImagineIC, Museum Gouda, Waag Society, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Centrum Educatieve Dienstverlening (CEDGroep). JOIN wordt uitgevoerd door een groot aantal consortia; NWO heeft financiering toegekend aan aanvragen in 8 NWA-Routes van maximaal € 2,5 miljoen ieder.

Delen