Lector Hester Dibbits ontvangt NWO KIEM-beurs voor ontwikkeling multisensorische toolkit

Gepubliceerd op

Lector Cultureel Erfgoed Hester Dibbits heeft een KIEM-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij zal samen met een interdisciplinair team van onderzoekers een toolkit ontwikkelen voor professionals en academici op het vlak van cultureel erfgoed.

Academici en professionals die samenwerken aan onderzoek naar het gebruik van erfgoed voor welzijn hebben behoefte aan een gemeenschappelijke, praktijkgerichte taal. De multisensorische toolkit die Hester Dibbits met het team gaat ontwikkelen verbindt de abstracte begrippen uit het academische veld met de dagelijkse praktijk van het cultureel erfgoedveld.

Hester Dibbits deed de Kiem-aanvraag vanuit de Erasmus School of History, Culture and Communication, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die tevens als penvoerder zal optreden. Naast haar bestaat het onderzoeksteam uit:
- Prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam)
- Dr. Manon Parry (UvA)
- Dr. Thomas Kador (UCL)
- Marlous Willemsen (directeur van Imagine IC en senior onderzoeker bij de Reinwardt Academie)
- Sara Mattens (Director vinger.nl)
- Željka Sušic (Senior curator Typhological Museum Zagreb)

Over Hester Dibbits
Prof. dr. Hester Dibbits is lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en programme director van de internationale Master of Museology. Zij bekleedt als bijzonder hoogleraar de door het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst ingestelde leerstoel Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij ontwikkelt de multisensorische toolkit daar binnen het project 'Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing'. Het vraagstuk sluit ook nauw aan op het onderzoek naar emotienetwerken in cultureel erfgoed dat Hester Dibbits binnen het lectoraat van de Reinwardt Academie uitvoert.

Over de KIEM-beurs
Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Delen