Silvia Bottiroli benoemd tot artistiek leider van master programma DAS Theatre

photography: Bea Borgers

Gepubliceerd op

De directie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Silvia Bottiroli benoemd tot artistiek leider van het master programme DAS Theatre. Silvia is de opvolger van Barbara Van Lindt, die deze zomer afscheid neemt als artistiek leider van DAS Theatre.

Over Silvia Bottiroli
Silvia Bottiroli is curator, onderzoeker en organisator op het gebied van de hedendaagse podiumkunsten. Ze behaalde een Ph.D. in Visual and Performing Arts aan de Universiteit van Pisa.

Silvia Bottiroli is auteur van meerdere werken over de XX eeuw op het gebied van hedendaagse theater en dans, met name over de politieke en ethische waarden van performance, de maatschappelijke implicatie van kunstuitingen, ‘toeschouwerschap’ en over vraagstukken rondom het curatorschap en de processen van institutionalisering. Van 2012 tot 2016 was ze artistiek leider van het Santarcangelo Festival, een van de belangrijkste culturele festivals in Italië. Daarnaast heeft ze diverse kritische, curationele en educatieve projecten geleid, in samenwerking met culturele en openbare instellingen binnen en buiten Italië, waaronder de SNDO/School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam en het Homo Novus Festival in Riga. Ze heeft gewerkt als gastcurator voor het project The May Events bij KunstenfestivalDesArts in Brussel en Vooruit in Gent. In 2017 was Silvia Bottiroli mentor van het tien weken durende studieblok “Anywhere, Anywhere Out of This World” bij DAS Theatre.

Jan Zoet, director Academy of Theatre and Dance:

‘In Silvia Bottiroli hebben we een artistiek leider gevonden met veel ervaring als curator en onderzoeker op het gebied van de internationale en interdisciplinaire podiumkunsten. Ik ben ervan overtuigd dat we met Silvia het internationale topniveau dat DAS Theatre onder haar voorganger Barbara Van Lindt heeft bereikt, kunnen blijven verbeteren.’

Over DAS Theatre
DAS Theatre is een internationale masteropleiding voor theatermakers en curatoren. De opleiding kent een brede insteek en is bedoeld voor studenten met uiteenlopende interesses op het gebied van theatermaken, regisseren, hedendaagse performance en andere disciplines binnen de podiumkunsten. Het studieprogramma maakt de uitwisseling tussen mensen van verschillende culturele achtergronden mogelijk. De doelstelling van DAS Theatre is het opleiden van kunstenaars die hun weg weten te vinden in het snel veranderende professionele veld en die in staat zijn een duurzame beroepspraktijk op te bouwen.

DAS Theatre (voorheen DasArts) heeft een lange traditie als pionier in vernieuwende vormen van kunstonderwijs. Ook binnen de nieuwe context van DAS Graduate School zal DAS Theatre, in 2014 als ‘excellent’ bestempeld, zich blijven ontwikkelen. Onlangs heeft DAS Theatre het studentenprofiel uitgebreid naar curatoren op het gebied van de podiumkunsten. Het onderwijsprogramma biedt studenten de mogelijkheid hun eigen doelen te bepalen en het leerproces naar eigen inzicht vorm te geven.

Delen