Lenne Koning benoemd tot artistiek leider opleiding Theaterdocent

foto: Jeroen de Beer

Gepubliceerd op

De directie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Lenne Koning benoemd tot artistiek leider van de opleiding Theaterdocent.

Een achtkoppige commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van docenten, de transitieraad, het werkveld, de opleidingscommissie, medewerkers, en collega artistiek leiders, heeft unaniem geadviseerd om Lenne Koning te benoemen tot artistiek leider van de opleiding. In de afgelopen periode heeft Lenne Koning de artistieke leiding van de opleiding Theaterdocent op interim basis vervuld, bijgestaan door een transitieraad van docenten. Samen met Corina Lok, artistiek leider van de opleiding Theaterdocent Verkort, zal Lenne verantwoordelijk zijn voor de artistieke leiding van de opleiding Theaterdocent als geheel.

Over Lenne Koning
Lenne is een theaterdocent (maker/docent/creator), met ruime ervaring als artistiek en zakelijk leider. Ze richt zich vooral op interdisciplinaire en interculturele (locatie)theaterprojecten in zowel het onderwijsveld als het amateur- en professionele theaterveld. In Weesp maakte ze als artistiek en zakelijk leider van De City Speelt vanuit deze invalshoek 13 jaar voorstellingen en leidde ze projecten. Ook bij RightaboutNow (voorheen MC) heeft ze zich jaren hierin kunnen ontwikkelen, net zoals bij De Stal van Dingo. Ze weet mensen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden met verschillende referentiekaders uit te dagen en te verbinden aan en middels theater. Met groot analytisch vermogen en een onderzoekende houding ontwikkelt ze plannen en brengt deze met oog voor alle betrokkenen in de praktijk.  

Jan Zoet, directeur Academie voor Theater en Dans:
‘Lenne Koning is niet alleen een gedreven pedagoog en theatermaker, maar zij heeft ook ruimschoots ervaring als artistiek en zakelijk leider. Met Lenne als artistiek leider zal het beleid van de opleiding Theaterdocent kunnen worden voortgezet en ontwikkeld, om te zorgen voor continuïteit en verdieping. Ik volg het unanieme voorstel van de achtkoppige sollicitatiecommissie met veel plezier en instemming!

Lees meer over de opleiding Theaterdocent

 

Delen