Nieuw bekostigd masterprogramma in ontwikkeling

Gepubliceerd op

Met de masteropleiding Museology trekt de Reinwardt Academie al ruim twintig jaar studenten van over de hele wereld. Maar de master was altijd onbekostigd en daardoor lang niet voor alle geïnteresseerden betaalbaar. De academie wil daar verandering in brengen. Daarom is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe bekostigde master per september 2020. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden wordt in het studiejaar 2019-2020 geen masterprogramma aangeboden.

Een bekostigd masterprogramma is financieel toegankelijker. Dit sluit beter aan bij de inclusieve academie die de Reinwardt Academie wil zijn. In lijn met de landelijke richtlijnen voor bekostigde hbo-masters, wordt het programma teruggebracht van 90 naar 60 EC. Dit vraagt om inhoudelijke keuzes.

Theorie, praktijk en ethiek
De huidige masteropleiding heeft altijd veel lof gekregen van collega’s uit het onderwijs en werkveld. De kracht van het programma is de wijze waarop het inspeelt op de actualiteit. Ook in het nieuwe programma zullen actuele vragen uit het veld en grote maatschappelijke vraagstukken centraal blijven staan. Toekomstige masterstudenten zullen worden opgeleid tot professionals die vanuit een museologisch en etnologisch perspectief kunnen schakelen tussen theorie, praktijk en ethiek.

Zorgvuldige afstemming en afwikkeling
Het komende studiejaar biedt de Reinwardt Academie geen masterprogramma aan. Zodat de nieuwe masteropleiding zorgvuldig kan worden vormgegeven en kan worden afgestemd met het bachelor- en lectoraatsprogramma. Bovendien biedt dit de gelegenheid om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van studenten bij het afwikkelen van de huidige masteropleiding.
 

Delen