Meld je aan voor de tweede training Sharing Stories on Contested Histories

Gepubliceerd op

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie organiseren samen de internationale training Sharing Stories on Contested Histories. Deze training komt voort uit de behoefte aan meer expertise in de omgang met betwist erfgoed en onderzoekt hoe dit erfgoed vanuit meerdere perspectieven kan worden belicht. De eerste editie van Sharing Stories on Contested Histories vond eind 2018 plaats. De tweede editie zal plaatsvinden van 1 tot en met 13 december van dit jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 15 juni.

Nederlandse erfgoedinstellingen zijn zich steeds meer bewust van de behoefte aan meerstemmigheid, diversiteit, (zelf)reflectie en inclusiviteit als het gaat om het presenteren van gedeelde verledens. Deze behoefte leeft niet alleen binnen de instellingen zelf, maar in de gehele maatschappij. Dit heeft geleid tot een ethischere manier van denken en werken als het gaat om collecties, tentoonstellingsontwerp en de ontwikkeling van educatieve programma’s. In dit doorlopende veranderingsproces is kennisuitwisseling met andere landen van essentieel belang.

Opzet van de training
De training is bedoeld voor beginnende erfgoedprofessionals en academici uit de landen die samenwerken binnen het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (2009-2020) (vanaf 2021 Internationale Erfgoedsamenwerking): Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Nederland. De training bestaat uit op de praktijk gerichte colleges, debatten, bezoeken aan musea, workshops en zelfstudie van vooraf gedeelde literatuur.

Tijdens Sharing Stories on Contested Histories analyseren de deelnemers hoe de tentoonstellingen binnen een bepaald museum erfgoed presenteren. Bij dit casusonderzoek gaan zij uit van hun eigen expertise en van inzichten die zij gedurende de training hebben opgedaan door kennisuitwisseling, colleges en bezoeken aan musea en andere erfgoedinstellingen. Het grootste gedeelte van de twee weken durende training vindt plaats in Amsterdam.

De drie belangrijkste leerdoelen zijn als volgt.

1.    Deelnemers onderzoeken de relevantie van musea in de huidige tijd vanuit praktisch en theoretisch oogpunt. Om uit te stijgen boven vastgelopen discussies en polariserende bubbels, wordt constructieve en empathische meerstemmige storytelling onderzocht.
2.    Door middel van praktische opdrachten en workshops op het gebied van tentoonstellen, storytelling, rondleiden en educatieve programma’s leren deelnemers museumcollecties en hun verhalen op nieuwe manieren te onderzoeken.
3.    Als professionals onder elkaar, is er een constante uitwisseling van kennis, ideeën en concepten. Op deze manier ontstaat een gemeenschap waarvan de leden blijvend van elkaar leren en met elkaar samenwerken. 

Programma en partners 2018
De eerste editie van Sharing Stories on Contested Histories vond plaats in december 2018. De tweede editie zal plaatsvinden van 1 tot en met 13 december 2019. De derde en laatste editie is in 2020.

Onderaan deze pagina staan meer informatie over de training van 2018 en samenvattingen van de colleges en lezingen. Naast de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie, waren bij deze training betrokken het Amsterdam Museum, Dutch Culture, het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, the Black Archives, Black History Tours, Imagine IC, het Tropenmuseum, West Den Haag en het Mauritshuis.

Aanmelden voor 15 juni
Jonge erfgoedprofessionals en academici uit Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Nederland worden aangemoedigd om zich aan te melden voor de training van 1 tot en met 13 december 2019. Na een selectieprocedure zullen uiteindelijk 22 deelnemers worden uitgenodigd. Aanmelden kan tot 15 juni.

Potentiële deelnemers die meer informatie wensen alsook erfgoedinstellingen die bij dit initiatief betrokken willen zijn, kunnen contact opnemen met projectleider Sharing Stories on Contested Histories bij de RCE Arjen Kok via a.kok@cultureelerfgoed.nl.

Kijk hier voor meer informatie.
 

Delen