Lector Michiel Schuijer over start Academy for Musicology and Musicianship Amsterdam

Gepubliceerd op

De huidige muzikale beroepspraktijk vraagt steeds nadrukkelijker om musici die niet alleen artistiek op topniveau kunnen presteren, maar ook over academische competenties beschikken. De maatschappelijke rol van musici vereist ook kritische reflectie op het eigen werk, op het werk van anderen en op bredere beroepsmatige en maatschappelijke kwesties. Daarom wordt Academy for Musicology and Musicianship Amsterdam (AMMA) ontwikkeld, op initiatief van Michiel Schuijer. 

Een jaar geleden kreeg Michiel Schuijer, lector Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam, een Comenius Leadership Fellow-beurs van € 500.000,- toegekend voor het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor conservatoriumstudenten die ook hun academische vaardigheden willen ontwikkelen.  

"Ik ben zelf het product van een universitaire opleiding (muziekwetenschap) en een opleiding aan het conservatorium (muziektheorie)", vertelt Schuijer. "Mijn loopbaan heeft zich tussen die twee instellingen afgespeeld: in het conservatorium ben ik altijd de 'academicus' geweest, 'onze chef onderzoek'; aan de universiteit werd ik juist gezien als woordvoerder van het ambachtelijke deel van de muziekopleiding." Veel projecten die de lector Muziek in de loop der jaren heeft georganiseerd betroffen een samenwerking tussen musici, muziekwetenschappers en onderzoekers uit andere domeinen.

Muziek als kennisdomein 

Schuijer maakt zich zorgen over het isolement van muziek als kennisdomein. "Geen misverstand: er is een enorme belangstelling voor muziek, maar mensen hebben bij geïnformeerde gesprekken hierover al gauw het gevoel dat het ze boven de pet gaat – dat ze de noodzakelijke kennis en ervaring missen, of dat je die alleen maar nodig hebt om zelf muziek te kunnen maken. Het onderwerp lijkt voor velen pas relevant te worden als neurowetenschappers, psychologen of bewegingswetenschappers er hun licht over laten schijnen. Terwijl hun onderzoek ook bepaald geen gesneden koek is."

"Musici die zelf onderzoek doen moeten veel hordes overwinnen om daar erkenning voor te krijgen", zegt Schuijer. "Maar als zij, of andere kunstenaars, subsidies willen verwerven voor hun artistieke projecten wordt van hen wel een visie op belangrijke sociale en maatschappelijke vraagstukken verwacht."

Antwoord op tweedeling van 'doeners' en 'denkers'

Een belangrijk doel van AMMA is het versterken van de relatie tussen parallelle studies aan het conservatorium (of bij uitbreiding een andere kunstvakopleiding) en de universiteit. Schuijer: "Hierdoor kunnen muziekstudenten profiteren van de sterke punten van beide instellingen voor hoger onderwijs - voor hun eigen 'empowerment' en voor een bredere representatie van hun vakgebied in de samenleving."

De lector vertelt dat hij er erg naar uit heeft gekeken om dit project te leiden. "Ik zie het als een logische stap in mijn eigen loopbaan, maar het is ook een antwoord op een tweedeling die nog steeds erg dominant is in het hoger onderwijs, en die veronderstelde 'doeners' scheidt van veronderstelde 'denkers'."

Lees hier meer over AMMA. 

Delen