Verklaring Academie voor Theater en Dans - grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Gepubliceerd op

Als Academie voor Theater en Dans hebben wij kennisgenomen van de driedelige NPO 2 documentaireserie ’Dansen voor je leven’ van regisseur Heleen Minderaa en het rapport van Verinorm ‘Schaduwdansen’ over grensoverschrijdend gedrag in de danssector.

Wij onderschrijven het belang van het Verinorm-onderzoek en de uitkomsten ervan en dat grensoverschrijdend gedrag te allen tijde niet acceptabel is. Alles wat bijdraagt aan inzicht in sociale onveiligheid en handvatten om dat aan te pakken, zien wij als een waardevolle aanvulling op de trajecten die wij zelf ook opzetten om de sociale veiligheid binnen onze opleidingen te versterken.

Samen met Verinorm voeren wij op dit moment een eigen onderzoek naar sociale veiligheid uit binnen onze hele hogeschool. Dat wij niet hebben meegewerkt aan het onderzoek dat resulteerde in het rapport ‘Schaduwdansen’ is niet uit onwil, maar vanuit het feit dat wij, in overleg met Verinorm, hebben besloten onze studenten niet twee keer over hetzelfde onderwerp te bevragen.

We onderschrijven dat hoger dansonderwijs niet altijd een veilige plek is geweest.  Grensoverschrijdend gedrag komt in vele vormen voor en is niet altijd duidelijk te herkennen. Ook in het professionele dansonderwijs worden we hiermee geconfronteerd en het rapport bevestigt dat.

Wij hebben actie ondernomen zodat er een sociaal veiliger omgeving ontstaat binnen onze academie. Dit is een continu proces, waarbij we onder meer werken aan het zichtbaarder maken en naleven van gedragscodes, bouwen aan de bekendheid van de vertrouwenspersonen en klachtenregelingen en met docenten het gesprek voeren over sociale veiligheid in bijvoorbeeld didactische trainingen en functioneringsgesprekken.

De academie staat voor sociaal veilige condities waarbinnen studenten zich tot gezonde sociaal sterke en competente dansers kunnen ontwikkelen. Binnen onze organisatie werken we aan een cultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen en er heldere procedures en systemen zijn voor het melden en opvolgen van onverhoopte voorvallen.

Delen