Innovatie- en leerorganisaties op Marineterrein Amsterdam bundelen krachten voor leefbare stad

Fotografie: Beau de Haas

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) en Codam Coding College (Codam) hebben op 12 juli de onderwijs- en kenniscoalitie ‘Art, Tech & Science’ op het Marineterrein gelanceerd. Samen met de gemeente Amsterdam, Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Defensie gaan ze onderzoeken hoe deze coalitie verder kan bijdragen aan de ontwikkeling van het Marineterrein. 

Eeuwenlang was het Marineterrein afgesloten van de stad en werd het alleen voor militair gebruik ingezet. In 2015 gingen de poorten gedeeltelijk open voor het publiek en werd het een plek voor samenwerking tussen de stad, bedrijven, onderzoekers, creatieven en studenten om samen oplossingen te bedenken en te testen voor complexe stedelijke uitdagingen. Oplossingen die hard nodig zijn voor een duurzame, inclusieve en toekomstbestendige stad die steeds drukker wordt. Omdat het Marineterrein midden in de stad ligt – een plek waar veel mensen komen, recreëren en straks ook wonen – is het voor de AHK, AMS Institute en Codam de perfecte plek om oplossingen direct te testen voordat ze elders in de stad of de wereld worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld hoe we met steeds meer hitte en regenwater moeten omgaan. Hoe theater-, muziek- en kunstonderwijs in de klas kunnen bijdragen aan kansengelijkheid, sociale rechtvaardigheid en leefbare buurten. Of hoe Amsterdammers door middel van gratis, hoogwaardig digitaliseringsonderwijs deze oplossingen nog bredere impact kunnen laten hebben op de stad. 

Betekenis voor de stad vergroten 
Over enkele jaren wordt het Marineterrein nog verder opengesteld en ontwikkelt het zich tot een innovatieve stadswijk met een diverse mix van woon-, werk- en onderwijsfuncties. AMS Institute, Codam en AHK, de drie grote onderwijs- en onderzoeksorganisaties die op het Marineterrein gevestigd zijn, zetten in dat kader een volgende stap in hun reeds succesvolle samenwerking op het gebied van leren en innoveren. Vanuit gezamenlijke kracht kunnen ze een nog grotere bijdrage leveren aan de vraagstukken van de stad. De coalitie heeft een open karakter en gaat graag de samenwerking aan met andere onderwijs- en leerorganisaties op het Marineterrein die zich bezighouden met duurzame en sociale innovatie. 

“Als coalitiepartners (en buren) vinden we elkaar in een gedeelde visie op leren en talentontwikkeling als bron van creativiteit en innovatie. Daarmee kunnen we steden inclusiever, rechtvaardiger en duurzamer maken. Dat begint al bij de mix van studenten en het maatschappelijke veld waarmee we intensief samenwerken. We vullen elkaar ook heel goed aan. Via kunst, onderzoek van wereldklasse en technologie onderzoeken we stedelijke uitdagingen, verbeelden we onbekende werelden en creëren we nieuwe oplossingen voor de stad van morgen.”  - AMS Institute, AHK & Codam 

Kennis inzetten bij ontwikkeling 
De stuurgroep Marineterrein, verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het terrein, onderschrijft de wens van de coalitie om een serieuze rol te spelen bij de ontwikkeling van het Marineterrein als innovatief stadskwartier. Op 12 juli heeft zij daarom in de AHK Culture Club op het Marinterrein een intentieovereenkomst met de coalitie ondertekend om samen de verkenning op te starten naar de rol die de kenniscoalitie kan hebben bij de herontwikkeling van het Marineterrein. 

“Leren, in de breedste zin van het woord, is een essentieel element voor een succesvolle ontwikkeling van het Marineterrein tot een maatschappelijk en economisch waardevolle innovatieve stadswijk. De instellingen die nu de open coalitie vormen hebben daar de afgelopen jaren een bewezen meerwaarde voor gehad. Als stuurgroep Marineterrein zien we dat deze instellingen goed passen bij het DNA van dit gebied en dat hun visie ondersteunend is aan het versterken van het collectief van partijen op het terrein die zich op uiteenlopende wijze bezighouden met leren. Wij kijken ernaar uit om samen met de coalitie te onderzoeken op welke wijze zij ook in de toekomst hun bijdrage hieraan kunnen blijven leveren.” - Marice de Lange, lid stuurgroep Marineterrein vanuit de gemeente Amsterdam 

Leren werken, leren wonen, leren leren 
In de nieuwgevormde coalitie bouwen de drie organisaties voort op een beproefde formule waarin zij op verschillende manieren (waaronder gedeelde faciliteiten, gezamenlijke studentenevenementen en -initiatieven, hackathons en meer) de samenwerking met elkaar en de omgeving opzoeken. Binnen de coalitie brengt elke organisatie een eigen perspectief in op leren, geworteld in kunst, technologie en wetenschap. De innovatievaardigheden en focus op de lokale leefomgeving, waarmee de coalitieleden hun studenten opleiden, is volgens hen onmisbaar voor de toekomstbestendige stad (en een toekomstbestendig Marineterrein) van morgen: een plaats waar mensen met diverse achtergronden kunnen leren wonen, leren werken en leren leren. 

--- 

Over de AHK  
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is met ruim 3000 studenten en 1000 medewerkers een van de grootste hogescholen op het gebied van onderwijs en onderzoek in kunst, cultuur en creatieve industrieën. De AHK biedt op zeven locaties in het hart van Amsterdam een breed palet opleidingen aan in beeldende kunsteducatie, bouwkunst, film, theater, dans, muziek en cultureel erfgoed. De hogeschool streeft ernaar studenten te inspireren om hun verbeeldingskracht te gebruiken en nieuwe artistieke werelden te creëren, altijd in verbinding met de maatschappij en met een scherp oog voor oplossingen voor de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat. www.ahk.nl


Over Codam  
Codam is een innovatief opleidingsinstituut op het gebied van softwareontwikkeling. Het werd in 2018 opgericht door Corinne Vigreux, ondernemer en mede-oprichter van TomTom, met als doel een nieuw model voor onderwijs in programmeren te introduceren. Codam biedt een leeromgeving zonder traditionele docenten, klaslokalen of collegegeld. Studenten leren op een peer-to-peer basis en worden gestimuleerd om hun creativiteit en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Het unieke curriculum, gebaseerd op projectmatig leren, is internationaal erkend als een innovatieve aanpak voor het opleiden van technologisch talent. www.codam.nl


Over AMS Institute   
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is het gezamenlijke onderzoeksinstituut van Wageningen University & Research (WUR), TU Delft en Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Amsterdam. In nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam en met de stad als experimenteerrruimte werkt het instituut door middel van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap aan grootstedelijke uitdagingen. Om tot duurzame en rechtvaardige oplossingen voor en met de stad te komen zorgt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse zijn weg vindt naar de praktijk en omgekeerd. www.ams-institute.org

Delen