Samenwerking master met Hendrick de Keyser Monumenten

Foto door Paul Ariese

Gepubliceerd op

Interventie in Haarlems stadspaleis

 

Hendrick de Keyser Monumenten heeft studenten van de master Applied Museum and Heritage Studies uitgenodigd om in het kader van de module Intervention Design een programma of product te bedenken om tot nu toe onvertelde verhalen in Huis Barnaart te ontsluiten. Dit Haarlemse stadspaleis is door de rijke koopman Willem Philip Barnaart (1781-1851) als ontvangsthuis gebouwd en herbergt het best bewaarde Empire-interieur van Nederland. De interventies richten zich op de vrouwen in de familie Barnaart of op het personeel dat Huis Barnaart tot leven bracht. De vier teams van master studenten zullen hun voorstellen begin april pitchen aan de opdrachtgever.

Hendrick de Keyser Monumenten heeft tot doel de hoeder te zijn van het architectonisch erfgoed van Nederland door historische panden te verwerven, te behouden, te restaureren en te verhuren. De collectie, die ruim 440 panden omvat, is rijk aan diversiteit en detail: van Hollandse Renaissance tot Art Deco, van Berlage tot de modernistische erfenis van Rietveld en het Postmodernisme. Steeds meer panden kunnen als museumhuis door het grote publiek worden bezocht.

Eén van deze museumhuizen is het spectaculaire Huis Barnaart (1808) in Haarlem. De rijke koopman Philip Barnaart liet als 21-jarige dit ontvangsthuis aan de Nieuwe Gracht bouwen. Het bijna on-Nederlandse stadspaleis herbergt het best bewaarde Empire-interieur van Nederland. Barnaart, die burgemeester van Haarlem werd en andere hoge functies bekleedde, ontving in zijn stadspaleis vooraanstaande gasten zoals de eerste koning van Nederland, Lodewijk Napoleon en de Prins van Oranje (later koning Willem II).

Hendrick de Keyser Monumenten heeft studenten van de MA Applied Museum and Heritage Studies uitgenodigd om in het kader van de module Intervention Design een programma of product te bedenken om tot nu toe onvertelde verhalen in Huis Barnaart te ontsluiten. Deze interventies richten zich op de vrouwen in de familie Barnaart of op het personeel dat Huis Barnaart tot leven bracht. De vier teams van MA studenten zullen hun voorstellen begin april pitchen aan de opdrachtgever.

Onze MA Applied Museum and Heritage Studies continueert hiermee de samenwerking met Hendrick de Keyser Monumenten, na de succesvolle pilot vorig jaar in Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, één van de andere topstukken uit de collectie. Medewerker presentatie Julie Meesterburrie en medewerker onderzoek en documentatie Valentijn Carbo vertegenwoordigen de opdrachtgever in dit project. De begeleiding is in handen van onze docenten Paul Ariese, Mirjam Shatanawi en Mirjam Bakker.

 

 

Delen