Neelke Jacobs

Neelke Jacobs

‘Elke school een kunstenaar!’

We associëren de school meestal direct met een gebouw. Daarom ben ik de master begonnen met een onderzoek naar de architectuur van het schoolgebouw. Daarin werd duidelijk dat het, naast lucht- en lichtkwaliteit, toch vooral de docenten zijn die zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Zodoende volgde een onderzoek naar de denkbeelden van bèta- en kunstdocenten over creativiteit. Creativiteit vraagt om ogenschijnlijk tegengestelde vaardigheden, zoals gedisciplineerd zijn en loslaten, samenwerken en eigenwijs zijn. Maar voor eigenwijsheid is vaak weinig plek binnen de schoolmuren.

Door het curriculum van de master Kunsteducatie heb ik mij op didactief, filosofisch, interdisciplinair en onderzoeksgebied verder kunnen ontwikkelen. Maar ook het samenbrengen van een groep kunsteducatoren uit verschillende werkvelden heeft hieraan bijgedragen. Samen beschikken we over een enorme database aan kennis, kunde en eigenwijsheid. We hebben elkaar bevraagd, geadviseerd en op blinde vlekken gewezen. Hierdoor is het mij bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het zicht erg dominant is in de kunsten. Daarom heb ik het kunsteducatieve project Kijken doe je met je oren voor het CODA Museum mede-ontwikkeld. En momenteel werk ik aan het project De geur van mijn vaderland.

Ik stel voor dat elke school haar docententeam, haar database van kennis en kunde, aanvult met een kunstenaar, het liefst een heel erg eigenwijze.

Visiestuk

Beroep
Beroepskunstenaar in de klas, community artist, museumeducator

Terug naar lijst
Delen