Michel Hormes

Michel Hormes

“…toen voelde ik wat een ijsbeer dan voelt.”

De opleiding heeft mij verdieping gebracht in hoe ik naar kunst en educatie kijk. Voorheen ontwierp ik lessen en projecten grotendeels vanuit creativiteit en intuïtie. Nu kan ik ook ontwerpen vanuit literatuur en theorie en mijn keuzes kritisch bevragen en onderbouwen. Tijdens de opleiding ben ik daarnaast mijzelf meer gaan bevragen. Waarom maak ik bepaalde keuzes? Waar wil ik mij hard voor maken? Intrinsieke motivatie is niet alleen belangrijk bij leerlingen, maar ook bij mij als docent.

Gedurende de opleiding bracht ik mijn twee grote liefdes: kunst en natuur samen. Ik onderzocht met Marloes Lambriex kunsteducatieve duurzaamheidsprojecten en ontwikkelde met haar ons eigen kunsteducatieve eco-project: It’s a small world after all. Wij zetten hiermee in op een blijvende duurzame gedragsverandering van kinderen mét hun ouders. Kunst biedt mogelijkheden om de betrokkenheid bij milieuproblematiek te vergroten, doordat kunst een beroep doet op empathie, fysieke verbinding en de vrije keuzes vanuit de eigen belevingswereld.

Vooraf heb ik mij binnen het vak kunstfilosofie verdiept in of kunst nog mag shockeren in deze tijd. Ik maakte kennis met de waarde van shockerende kunst. De tijdsgeest volgend werd “shockeren” in ons eco-project daarom “confronteren”. Het confronteren met milieuproblematiek op een emotioneel rakende en artistieke wijze lijkt te werken in combinatie met duurzaamheidschallenges. Kunst kan dus (ook) iets betekenen voor de natuur!

Beroep           
Theaterdocent

Terug naar lijst
Delen