Wilma van Wijnen

Wilma van Wijnen

Als er één woord is blijven hangen na het afronden van de master, dan is het waarom. Ik ben er in drie jaar achtergekomen dat kunsteducatoren en -docenten, ikzelf incluis, zich die vraag vaker zouden moeten stellen als zij lesprogramma's ontwikkelen of voor de klas staan. Drie jaar ondergedompeld in deze studie heeft me antwoorden gegeven, maar ook weer nieuwe vragen. Die beginnen vaak met waarom.

De master is een pittige studie en een warme deken tegelijk. Er wordt kritisch gemorreld aan de vanzelfsprekendheden waarin het onderwijs soms gevangen lijkt te zijn, maar er wordt ook gezorgd voor jou als maker. Juist die inhoudelijke mix op professioneel en persoonlijk gebied zijn heel waardevol voor mijn vak als kunstdocent in het vo.

Ik heb veel geweldige vak(studie)genoten en docenten leren kennen, projecten kunnen verwezenlijken zoals het Make art education great again-symposium en mijn eigen KunstKoeriers, veel praktisch toepasbare lessen gehad, met storytellende, dansende, zintuiglijke en lesgevende makers gewerkt en dwars nagedacht, mee kunnen kijken in andermans keuken, gediscussieerd en geschreven over wat kunst en kunsteducatie kan betekenen.


Een deel van de missie is nu geslaagd, nu gaat het echte werk beginnen.

Beroep
Kunstdocent in het voortgezet onderwijs

Terug naar lijst
Delen