Ninette Schostack

Ninette Schostack

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2022
Website
www.ninette.nl

Beroep: docent fotografie en beeldende kunst, fotografe

Deze masteropleiding ligt in lijn met de ontwikkelingen binnen mijn werkveld als kunstdocent; daarin wordt steeds meer aandacht geschonken aan de kruisbestuiving tussen maatschappelijke onderwerpen en het artistiek maakproces van leerlingen, de samenwerking tussen docenten uit verschillende vakgebieden en het doceren vanuit een kunstenaarspraktijk. De afgelopen twee jaar heb ik vanuit verschillende invalshoeken ervaren hoe dit kan worden gedaan. Daardoor heb me didactisch, theoretisch en ook praktisch kunnen verbreden.

Naast de verbreding vond – ondanks de relatief korte opleidingsduur – ook verdieping plaats, waarbij ik mijn eigen kunstpraktijk als fotografe nog beter kan verweven met het docentschap. In het eerste opleidingsjaar heb ik hybride en experimentele kunstlessen ontworpen en uitgevoerd. Ook heb ik een lesontwerp volgens het model Authentieke Kunsteducatie voor de bovenbouw van het Montessori Lyceum Amsterdam gemaakt.

Daarnaast heb ik in het tweede opleidingsjaar twee zeer uiteenlopende en relevante afstudeerprojecten kunnen verwezenlijken. Met Marrit de Jong heb ik een verkennend wetenschappelijk masteronderzoek gedaan naar Critical Making in het voortgezet onderwijs. Daarbij konden wij als onderzoekers ook een artistieke component aan het onderzoeksproces koppelen.

Ook hebben Wietske Hellinga en ik als projectleiders het inclusieve kunsteducatieve project De Kunst Verderkijker gerealiseerd. Hierbij vond een samenwerking plaats tussen een museum en een zorginstelling.

Terug naar lijst
Delen