Joël Bons

Muziekonderwijs in een internationale en multiculturele context
Conservatorium van Amsterdam 2005-2006

De ervaring met het Atlas Ensemble en andere samenwerkingsinitiatieven van Joël Bons en het Nieuw Ensemble heeft geleerd dat de artistieke verworvenheden van andere culturen en de uitbreiding van instrumentale formaties met niet westerse instrumenten een complexe uitdaging en een rijke bron is voor de toekomst van de muzikale taal. De vraag is of hier de sleutel ligt voor relevant muziekvakonderwijs in een internationale en interculturele context.

Joël Bons onderzocht tijdens zijn periode als AIR welke mogelijkheden het samenbrengen van muziekculturen kan bieden zowel voor het componeren, de uitvoerende en docerende praktijk, als ook voor het onderzoek aan het Conservatorium van Amsterdam.

Daarbij staat Joël Bons zonder twijfel voor een niet-­globalistische aanpak: ‘Niet alles moet op elkaar lijken, maar juist in de verschillen schuilt een ongelooflijke potentie. Het nieuwe zit hem niet in het uitvinden, maar in het vinden – het samenvoegen van dingen die nog niet eerder in een geheel werden gecombineerd.’

Met het AIR project nam Joël Bons tevens een ‘proefondervindelijk’ voorschot op de beoogde Atlas Academy, die jaarlijks in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam wordt georganiseerd: een internationale ontmoetingsplek waar ook in de toekomst musici, componisten, conservatoriumstudenten, musicologen en universiteitsstudenten hun nieuwsgierigheid naar en kennis van andere muzikale culturen kunnen verdiepen, overdragen en toetsen.

Over Joël Bons
Joël Bons is componist, mede­oprichter en artistiek leider van het Nieuw Ensemble en de motor achter het Atlas Ensemble, een uniek kamerorkest dat musici uit China, Centraal Azië, het Nabije Oosten en Europa verenigt, en waarvoor hij de Amsterdamprijs voor de Kunsten 2005 ontving. Als ensemble in residence bij het Conservatorium van Amsterdam organiseert het NE regelmatig een educatief componistenpracticum. Tevens is Bons sinds 2008 coördinator van de compositieafdeling.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen