Paz Rojo, Ivana Muller en Nicole Beutler (LISA)

Open encounters
de Theaterschool 2008

In plaats van een serie workshops organiseren de drie LISA kunstenaars – Nicole Beutler, Ivana Müller en Paz Rojo – een open ontmoeting om gedachten uit te wisselen over brandende kwesties uit hun eigen kunstpraktijk, met zowel studenten als docenten van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en de DAS Choreography.

Overloop (of: over de representatie van aanwezigheid) – Nicole Beutler werkt samen met dramaturg Igor Dobricic om de eigenschappen die geassocieerd worden met barok en hun betekenis voor het hedendaagse theater te bestuderen; zoals emotionaliteit, theatraliteit, weelde, feestelijkheid, leed en de tegenstelling tussen rede en passie.

Samen zijn – Hoe kunnen wij samen zijn? Ivana Müller en haar gast, de filosoof Bojana Kunst, onderzoeken verschillende mogelijkheden van samenzijn, als een reflectie op het complexe vraagstuk van samenwerking, collectieve beweging en besluitvorming, zowel binnen de ruimte van de studio – binnen de overkoepelende, institutionele ruimte van de school – als buiten, in de publieke ruimte.

Vocabulaboratories – Paz Rojo en beeldend kunstenaar Manuela Zechner grepen de gelegenheid aan om een eerste laboratorium sessie te organiseren voor hun onderzoek naar de creatie van vocabulaires.

‘Iets waardoor wij onszelf een plaats kunnen geven, dingen kunnen zeggen, en zin kunnen geven in en aan de wereld.’ Een bijzonder aandachtspunt vormt de reflectie op praktijkgerichte vocabulaires als processen van subjectivering.

Over LISA
Nicole Beutler, Ivana Müller, Paz Rojo maken deel uit van LISA: ‘Individuele personen beschouwen mij meestal als een collectief. Of als: een organisatie, een groep vrienden, zelfs als een groep van groepen. (In het ergste geval noemen mensen mij een stichting of een productiehuis – al vind ik dat veel prettiger dan bijvoorbeeld als ‘voetbalclub’ te worden beschouwd.)’

De choreograaf, theatermaker Nicole Beutler onderzoekt in haar werk steeds opnieuw de zeggingskracht van de dans binnen de context van performance en theater. Haar voorstellingen zijn muzikaal gecomponeerd en met subtiele humor gemaakt. De middelen zijn vaak eenvoudig, de focus ligt vooral op de mens en op de kracht van de performer. Beutler is tevens als dans­ en performance programmeur verbonden aan Frascati in Amsterdam.

Ivana Müllers voorstellingen worden omschreven als ‘compromisloos theater, dat vele concepten en ideeën, die meestal klakkeloos worden aangenomen onder de loep neemt.’ Haar werk is poëtisch en wetenschappelijk, filosofisch en intiem tegelijk. Haar meeste voorstellingen vinden plaats in het theater, hoewel zij ook steeds de grens opzoekt met de beeldende kunst.

De choreografe, danseres Paz Rojo combineert in haar werk esthetische en politieke vraagstukken rond aanwezigheid, publiek en samenwerkinsstrategieën. Zij maakte onder meer: Haar recent project Vocabulaboratories met Manuela Zechner is een permanent webarchief, een publicatie en een serie laboratoria voor de creatie van conceptuele vocabulaires.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen