Academie van Bouwkunst start nieuwe serie publicaties

Gepubliceerd op

De Academie van Bouwkunst werkt aan het opzetten van een nieuwe serie publicaties die het traditionele Jaarboek A/S/L zullen gaan vervangen. A/S/L Katernen (werktitel) wordt een regelmatig verschijnende reeks die de neerslag toont van onderwijs en onderzoek aan de Academie. Stond in het Jaarboek A/S/L de onderwijsproductie centraal, in de nieuwe reeks worden de bijdragen geschreven vanuit het perspectief van de docenten.

De Academie van Bouwkunst werkt aan het opzetten van een nieuwe serie publicaties die het traditionele Jaarboek A/S/L zullen gaan vervangen. A/S/L Katernen (werktitel) wordt een regelmatig verschijnende reeks die de neerslag toont van onderwijs en onderzoek aan de Academie. Stond in het Jaarboek A/S/L de onderwijsproductie centraal, in de nieuwe reeks worden de bijdragen geschreven vanuit het perspectief van de docenten.

Ontwerpers en onderzoekers uit de academiegemeenschap worden gevraagd te schrijven over onderzoek, fascinaties, vragen en opgaven die voortkomen uit de eigen praktijk of het onderwijs. Zo kan de Academie onderzoek uitzetten, om dit vervolgens in te brengen in het onderwijs. Dit in tegenstelling tot veel onderwijsinstellingen die onderzoek alleen binnen het eigen instituut kunnen entameren.

Maar ook het onderwijscurriculum blijft een vast onderdeel van de uitgaven. Dat kan zijn als neerslag van een actualiteit in het onderwijs, maar ook als reflectie op een thema of onderwijsonderdeel over een langere periode.

De eerste twee publicaties staan al stevig in de steigers. In het openingsnummer, 'Reinventing the Amsterdam Academy', wordt teruggekeken op het afgelopen eeuwfeest. In verschillende bijdragen van onder andere Maurits de Hoog, Herman Hertzberger, Maaike Behm en Wim van den Bergh, wordt gereflecteerd op verleden, heden en toekomst van de opleiding.

In de tweede uitgave staan de afstudeerprojecten centraal van het studiejaar 2008-2009. De projecten van de eenentwintig masterstudenten krijgen ruim baan en worden ingeleid door Floris Alkemade, die als visiting critic deel uitmaakte van de Archiprix-jury. Ook Machiel Spaan, Rogier van den Berg en Noël van Dooren reflecteren als hoofden van de opleidingen op het studentenwerk.

Het eerste nummer van A/S/L Katernen verschijnt in het voorjaar van 2010 en wordt uitgegeven door Architectura & Natura Press.

Beeld: Jeroen Atteveld

Delen