Erfgoedarena juni 2011: Europa Nostra & Young Professionals

Riemer Knoop

Gepubliceerd op

Het jaarlijkse Europese congres van Europa Nostra vindt tussen 8 en 11 juni plaats in Amsterdam. Als opmaat tot dit evenement organiseert de Reinwardt Academie een speciaal middagprogramma en ’s avonds staat ook de maandelijkse Erfgoedarena in het teken van dit bezoek. Europa Nostra is een vereniging van 250 NGO’s, 150 organisatie en 1500 particuliere leden uit maar liefst 50 landen en zet zich in voor cultureel erfgoed in Europa.

Let op: deze Erfgoedarena vindt eenmalig op dinsdagavond plaats.

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren een middag en avond over het thema Young Professionals in de erfgoedsector.

Het jaarlijkse Europese congres van Europa Nostra vindt tussen 8 en 11 juni plaats in Amsterdam. Als opmaat naar dit evenement organiseert de Reinwardt Academie een speciaal middagprogramma en ’s avonds staat ook de maandelijkse Erfgoedarena op 7 juni in het teken van dit bezoek. Europa Nostra is een vereniging van 250 NGO's, 150 organisatie en 1500 particuliere leden uit maar liefst 50 landen en zet zich in voor cultureel erfgoed in Europa.

Tijdens het middagprogramma, vanaf 16.00 uur, presenteren studenten, onder begeleiding van hun docent, bijzondere projecten die zij eerder uitvoerden aan de internationale bezoekers. Het gaat zowel om eerstejaars- en tweedejaarsstudenten als om presentaties van afstudeerscripties van bachelor- en masterstudenten. Aan het eind van de dag leidt lector Cultureel erfgoed Hester Dibbits een ronde tafel gesprek plaats met de bezoekers en docenten en gaat met hen in op de stand van zaken bij erfgoedstudies.

's Avonds, vanaf 20.00 uur, leiden vierdejaarsstudente Sjoukje Kerman en lector Cultureel erfgoed Riemer Knoop de Erfgoedarena '10 Challenges for Young professionals', die in samenwerking met het Nederlandse sectorinstituut Erfgoed Nederland georganiseerd wordt. Centraal staat dan de aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt: hoe ziet de ideale match tussen nieuw talent en werkgevers er uit?

Het verkrijgen van een functie in het erfgoedveld lijkt moeilijk voor net afgestudeerden of hen met weinig ervaring. Europa Nostra, ‘the voice of cultural heritage of Europe’ constateert echter dat erfgoed een groeimarkt in Zuidoost Europa en zij verwachten dat deze trend doorzet naar het Noordwesten. Recente onderzoekscijfers onder alumni van de Reinwardt Academie geven ook een ander beeld: bijna niemand is werkloos en meer dan de helft is werkzaam binnen het vakgebied.

Deze zomer komt er weer een nieuwe lichting erfgoedprofessionals op de arbeidsmarkt. Hoe liggen hun kansen? Waar zijn werkgevers naar op zoek als ze jong talent willen binnenhalen? Wat zijn de beste plekken om te werken als starter of voor iemand die wil doorgroeien?

Riemer Knoop, adviseur en lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie en Sjoukje Kerman, bijna afgestudeerd bachelorstudente, leiden het gesprek. Een arbeidsmarktdeskundige geeft een analyse van de ontwikkelingen in de culturele sector en er zijn vertegenwoordigers van erfgoedopleidingen uit binnen- en buitenland aanwezig. Welke rol spelen de opleidingen bij het realiseren van een optimale aansluiting? Tijdens deze debatavond gaan young professionals en ‘zij die al binnen zijn’ op zoek naar 10 uitdagingen waarmee een goede match binnen bereik komt.

Aanmelden kan via de website van Erfgoed Nederland. U kunt hier aangeven of u zich voor het midden- en/of avondprogramma wilt inschrijven.G asten van het Europa Nostra congres en bezoekers van de Erfgoedarena zijn van harte uitgenodigd bij alle presentaties en bij de gelegenheid tot netwerken tijdens het dinerbuffet: voor programma en aanmelding zie www.erfgoednederland.nl.

Route
Nota bene: ondanks de staking van het Amsterdamse openbaar vervoer (metro, bus en tram) op 7 juni, is de Reinwardt Academie goed bereikbaar via NS-station Muiderpoort.

De Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland organiseren maandelijks een erfgoedbreed debat. De debatten vinden elke derde woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in de aula van de Reinwardt Academie. Een programmacommissie met vertegenwoordigers van de Reinwardt Academie en Erfgoed Nederland kiest de erfgoedbrede debatthema's.

Meer informatie
www.reinwardtacademie.nl
www.europanostra.org 

Delen