Profileringsfonds voor talentvolle studenten van buiten de EER

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een profileringsfonds ingesteld voor getalenteerde studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Dankzij het fonds kunnen studenten een tegemoetkoming voor hun collegegeld ontvangen.

 

Universiteiten en hogescholen in Nederland ontvangen sinds enige tijd geen bekostiging meer van de Nederlandse overheid voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Daardoor zijn de instellingen, zo ook de AHK, gedwongen om voor deze groep studenten een hoger collegegeldtarief rekenen, om de kosten voor het onderwijs te dekken.

De AHK is van mening dat de financiële situatie van een student geen belemmering zou mogen vormen voor de ontwikkeling van zijn of haar talent. Speciaal voor talentvolle studenten van buiten de EER heeft de AHK daarom een fonds ingesteld, waarmee studenten een tegemoetkoming in hun collegegeld kunnen ontvangen. Bij de toekenning van de aanvragen wordt zowel gekeken naar het talent als de financiële situatie van de student.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dien je vóór 1 juni 2012 het aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de decaan van jouw faculteit.

Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier

Delen