Advies of aanvraag indienen?

Neem contact op met je studentendecaan

Profileringsfonds

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een profileringsfonds voor financiële ondersteuning van studenten. Het fonds kent twee regelingen:

  • Financiële ondersteuning bij studievertraging
    Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen. Alleen studenten die een bachelor- of masteropleiding aan de AHK volgen, die daarvoor het wettelijk collegegeld betalen en studievertraging oplopen in de periode dat ze recht hebben op studiefinanciering, kunnen een aanvraag indienen.

  • Talent Grant voor talentvolle studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
    Voor studenten van buiten de EER moet de AHK een hoger collegegeldtarief rekenen. De AHK is van mening dat de financiële situatie van een student geen belemmering zou mogen vormen voor de ontwikkeling van zijn of haar talent. Daarom kunnen bijzonder getalenteerde studenten op voordracht van de directie een tegemoetkoming in hun collegegeld ontvangen.

Voor meer informatie, lees verder de Regeling Profileringsfonds (PDF). Op de website van DUO lees je meer over het oplopen van studievertraging.

Delen
 

Advies of aanvraag indienen?

Neem contact op met je studentendecaan