Naar inhoud
 

Aanvraag indienen?

Neem contact op met je studentendecaan

Profileringsfonds

De AHK heeft een profileringsfonds. Dit fonds biedt studenten financiële ondersteuning. Het fonds kent twee regelingen:

  • Financiële ondersteuning bij studievertraging
    Heb je door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen. Alleen studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen kunnen een aanvraag indienen. De studievertraging moet zijn opgelopen in de periode dat er recht was op studiefinanciering.

    Zie voor meer informatie dit schema. Het aanvraagformulier vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten). 
     

  • Talent Grant voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
    Voor studenten van buiten de EER moet de AHK een hoger collegegeldtarief rekenen. De niet-EER studenten die financiële ondersteuning nodig hebben tijdens hun studie, kunnen een aanvraag doen voor de Talent Grant. Deze wordt toegekend op basis van talent, financiële situatie en op voordracht van de directie. De Talent Grant is een tegemoetkoming in de betaling van het collegegeld.

Voor meer informatie, zie de Regeling Profileringsfonds (pdf).
Op de website van DUO lees je meer over wat je kunt doen bij studievertraging.

Delen
 

Aanvraag indienen?

Neem contact op met je studentendecaan