Tekort studentenkamers stijgt minder snel

Gepubliceerd op

De vraag naar studentenhuisvesting in Amsterdam groeit nog steeds, maar minder snel dan verwacht. Dit blijkt uit jaarlijkse cijfers opgenomen in ‘Studeren in de Topstad’.

 

De prognose van behoefte aan woningruimte onder studenten is ten opzichte van 2010 licht naar beneden bijgesteld, tot 9.400 wooneenheden voor de periode 2010-2015. Het beleid om kamernood onder studenten aan te pakken lijkt te werken. De gemeente Amsterdam is hard op weg om in 2014 al 9.000 van deze woningen te realiseren. Maar ook daarna zal er hard gewerkt moeten worden om te voorzien in de groeiende behoefte aan studentenkamers. Uit de laatste cijfers blijkt namelijk dat er voor de periode 2015-2018 een extra behoefte verwacht wordt van 6.800 eenheden.

Paul Doop, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA: ‘Het hoger onderwijs in Amsterdam, de gemeente, woningbouwcorporaties en andere stakeholders hebben de handen ineen geslagen om het groeiende tekort aan studentenhuisvesting aan te pakken. Het verheugt me te zien dat onze gezamenlijke inspanningen nu hun vruchten beginnen af te werpen.’

Wethouder Wonen, Freek Ossel wil dat er nu ook gekeken wordt naar de bouw van studentenwoningen na 2015: ‘Amsterdam heeft al ruim de helft van het programma van 9.000 extra studentenwoningen gerealiseerd. Voor de periode na 2015 is het belangrijk om verder in de toekomst te gaan kijken.’

De afgelopen periode vanaf 2010 zijn er verschillende projecten voorbereid voor de bouw van studentenwoningen in de stad. Het voormalige ACTA-gebouw wordt door studenten bewoond, evenals 500 van de 700 nieuwe woningen op de Spinozacampus in Zuidoost. In het voormalige GAK-gebouw is gestart met de transformatie tot studentenwoningen en koopstudio’s. Ook is gestart met de verbouw van het voormalige kantoor van Elsevier tot The Student Hotel. Daarnaast wordt studentenhuisvesting gerealiseerd op onderwijslocaties als het Science Park, het Amstelkwartier en de Amstelcampus.

Over ‘Studeren in de Topstad’
Wil Amsterdam als ‘Topstad’ blijven concurreren met andere wereldsteden, dan is het cruciaal om nationaal en internationaal talent aan te trekken. Huisvesting is hierbij een essentiële voorwaarde. De Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Gerrit Rietveld Academie hebben in 2010 het visiedocument ‘Studeren in de Topstad’ opgesteld. Het document is een analyse van de huisvestingsvraag voor de collegeperiode 2010-2014 en tegelijk een oproep aan alle betrokkenen om zich ten volle in te blijven zetten voor voldoende studentenwoningen. Er wordt jaarlijks een update gemaakt.

Download
Cijfers Studeren in de Topstad - update 2012 (PDF)
Visiedocument Studeren in de Topstad (PDF)

Delen