Erfgoedarena 28 november: desired or threatening developments in the museum branch

Gepubliceerd op

De Nederlandse Museumvereniging en de British Museums Association hebben recentelijk hun agenda's voor de toekomst opgesteld. De Erfgoedarena is nu benieuwd naar uw visie op de toekomst. Praat daarom mee op 28 november.

 

Waar liggen volgens u de voornaamste kansen en bedreigingen voor de sector? Zijn het de terugtrekkende bewegingen van de overheid, de drastische bezuinigingen, de toenemende invloed van Europa, de vergrijzing, vraagstukken op het terrein van duurzaamheid of iets geheel anders? Ook professionals uit de archiefwereld en de monumentenzorg worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten. Om de mogelijkheden voor intensievere samenwerking te verkennen, maar vooral ook om kennis en ervaring uit te wisselen. Want musea, archieven en monumentenorganisaties zitten allemaal in hetzelfde schuitje: het geld is op, de overheid trekt zich terug en het initiatief is aan de burger: als die het laat afweten, dan is het al snel einde oefening. Wat te doen?

Collectioneren, restaureren, beheren en presenteren: het zijn vertrouwde begrippen in de erfgoedwereld, maar niet onomstreden. In de wereld van de monumenten wordt steeds vaker gekozen voor herbestemming in plaats van restauratie. Zal zich een vergelijkbare trend voordoen als het om museale collecties gaat? Nu al lijkt er sprake van een trend waarbij musea eerder worden afgerekend op wat ze doen, in plaats van op wat ze hebben. Wat betekent dit voor bestaande collecties? Wat zullen toekomstige generaties overhebben voor het beheer en behoud van spullen in depots? Als we willen dat collecties behouden blijven, wat voor concrete stappen moeten we dan als sector nemen? Is hier een pro-actievere houding op het terrein van bijvoorbeeld erfgoededucatie gewenst? Dit soort vragen roepen de fundamentelere vraag op: wat wil je als museum en als museumprofessional voor de samenleving betekenen en hoe bereik je vervolgens je doel?

Op de Erfgoedarena van 28 november krijgen eerst de junioren het woord: de drie potentiële winnaars van de gloednieuwe ICOM-scriptieprijs voor innovatief, internationaal georiënteerd museologisch onderzoek pitchen over hun onderzoek voor het arenapubliek en de driekoppige ICOM-jury. Daarna praat senior Max Meijer het publiek bij over de agenda's van de Nederlandse Museumvereniging (Agenda 2026) en de Museums Associations (Museums 2020). Vervolgens is het woord aan u, totdat de ICOM-jury terugkomt om de winnaar van de scriptieprijs bekend te maken. Om 22.00 uur sluiten we de avond af met een toast op de ICOM-prijs-winnaar en op de toekomst.

Praat ook mee op woensdag 28 november tijdens de Erfgoedarena in de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam. Deelnemen is gratis na aanmelding via www.reinwardtcommunity.nl

Delen