AHK scoort zeer positief op instellingstoets kwaliteitszorg

Gepubliceerd op

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft de instellingstoets kwaliteitszorg met goed resultaat behaald. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) concludeert dat de AHK voldoet aan alle vijf de standaarden: visie, beleid, resultaten, verbeterbeleid en organisatie- en beslissingsstructuur.

 

De externe deskundigen die de AHK namens de NVAO in het najaar van 2013 bezochten, stellen in hun adviesrapport ‘dat er zowel met betrekking tot de visie op de kwaliteit van de instelling als met betrekking tot de visie op leiderschap geen sprake is van loze woorden, maar dat deze visies ook echt leven binnen de instelling’. Ook constateert de commissie dat ‘er binnen alle geledingen gepoogd wordt via individuele leertrajecten en inspelend op de ontwikkelingen in het veld het onderste uit de kan te halen voor elke student’. Verder ziet men ‘veel aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in de verschillende, snel veranderde werkvelden’.

Met betrekking tot het toetsbeleid stelt de commissie vast dat er sprake is van ‘een diep geworteld kwaliteitsbewustzijn waardoor kwaliteit als het ware al is “ingebakken” in de opleidingen’. Op het gebied van toetsing zag men goede en concrete voorbeelden van verbeterbeleid.

De commissie doet ook een aantal aanbevelingen tot verbetering, bijvoorbeeld met betrekking tot het contact met alumni dat volgens de commissie goed is, maar niet altijd geformaliseerd. Ook adviseert zij om meer gebruik te maken van elkaars expertise en kennis. Dit sluit aan bij de verbeterpunten die de AHK eerder heeft benoemd en waarin de eerste stappen al zijn gezet.

Collegevoorzitter Jet de Ranitz is bijzonder tevreden over de uitkomst: 'Ik ben trots op de hogeschool. Dit resultaat is een erkenning van de dagelijkse inzet van al onze medewerkers en studenten in alle zes de faculteiten en het Servicebureau. We zijn met z'n allen doordrongen van het streven naar de hoogste kwaliteit om daarmee het beste uit elke student te halen. Dat heeft de commissie gezien en dat geeft ons vertrouwen dat we de goede dingen doen.'

Download
Besluit NVAO instellingstoets AHK (PDF)
Rapport NVAO instellingstoets AHK (PDF)

Zie ook
Instellingsplan 2013-2018
Missie

Delen