Master Kunsteducatie organiseert symposium Kunsteducatie als durfkapitaal

Gepubliceerd op

Op 31 maart 2014 organiseert de master Kunsteducatie in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) een symposium voor studenten en alumni van docentenopleidingen in de kunsten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Centraal uitgangspunt is de creatieve industrie en de competenties die deze sector vraagt: creativiteit, samenwerking, media skills en ondernemerschap.

N.B. Het symposium zit vol, aanmelden is slechts nog mogelijk voor de wachtlijst.


Innovaties op het snijvlak van kunsteducatie en creatieve economie zijn uitgangspunt voor een prikkelend discours. Wat kan het onderwijs leren van creatieven, en van hun manier van innoveren? Ben je student of alumnus van een master kunsteducatie of alumnus van een bachelor docentenopleiding in een van de kunstdisciplines? Denk dan mee over de betekenis van 21st century skills voor de kunstvakken en over jouw rol als ontwerper van onderwijs. Centraal staan de skills samenwerking, creativiteit, nieuwe-mediageletterdheid en ondernemerschap. Deelname aan deze nascholing kost € 95,-.

Onder de noemer Skills21Kunst besteedt het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) structureel aandacht aan competenties voor de 21ste eeuw in relatie tot onderwijs in de kunstvakken (beeldend, muziek, dans en theater). Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid zijn essentieel in een kennissamenleving.

Meer informatie
Datum: 31 maart 2014
Locatie:Pakhuis de Zwijger
Kosten
: € 95,-
Website symposium Kunsteducatie als durfkapitaal op de website van het LKCA

Delen