FUR-activiteiten op de Academie van Bouwkunst

Gepubliceerd op

Het lectoraat Future Urban Regions (FUR) is een netwerkorganisatie verbonden aan de zes Academie van Bouwkunst. Het lectoraat verhuist elk halfjaar naar een nieuwe standplaats. Komende zes maanden is het lectoraat gehuisvest in de Academie van Bouwkunst Amsterdam en worden verschillende activiteiten georganiseerd binnen en buiten de Academie.

Namens de Academie van Bouwkunst Amsterdam geven Eric Frijters en Marco Broekman invulling aan het lectoraat Future Urban Regions (FUR). Het doel van het overkoepelende lectoraatsprogramma is samenwerkingsvormen te realiseren tussen onderwijsinstellingen en lokale en regionale overheden die samen ontwerpend onderzoek doen voor ‘gezonde verstedelijking’. Gezonde verstedelijking is het samenhangend ontwikkelen van sociaal-culturele, economische en ecologische doelen op schaal van de regio, stad en straat, met een coalitie van burgers, bedrijven en overheden.

FUR-activiteiten
De kenniskring van FUR komt komend halfjaar drie keer samen op de Academie van Bouwkunst om te vergaderen en het onderzoek van de verschillende kenniskringleden af te stemmen. Er wordt een aantal keer een After Academy georganiseerd, waar de FUR-leden in gesprek gaan met studenten en docenten. De eerste keer zal zijn op vrijdag 19 februari. Meer informatie over deze bijeenkomsten vind je hier.

FUR talks
Begin februari ging in de Academie van Bouwkunst een collegereeks van 14 weken van start over het thema ‘Gezond Urbanisme’. In het eerste college op woensdag 3 februari, aanvang 19.30 uur, presenteerde Eric Frijters de thema’s van het lectoraatsprogramma. Hierna zal tijdens elke aflevering een FUR-onderzoeker en een expert inzichten delen in relatie tot een van de FUR-thema’s, daarna gaan ze met de zaal in gesprek. Vanaf 30 maart vinden de colleges plaats in Pakhuis de Zwijger. Hiervoor zijn Amerikaanse experts uitgenodigd die laten zien hoe zij ontwerpend onderzoek inzetten bij verschillende transitieopgaven. Meer informatie over de FUR talks vind je hier.

FUR studio-P6 ‘SouthWest Works’
FUR organiseert tevens een P6-studio over het onderwerp ‘Vitale Economie’. De locatie van deze gecombineerde stedenbouwkundige en landschappelijke P6 is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De centrale onderzoeksvraag in deze studio is hoe lokale, ruimtelijke interventies in het werklandschap van MRA Zuidwest kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering voor alle delen en daarmee de concurrentiepositie van de gehele regio kunnen versterken. Bij deze studio worden verschillende partijen actief betrokken, waaronder de gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, de Hogeschool van Amsterdam en de Vereniging Deltametropool.

Delen